A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Road, Any Cost-2 (Kèk wout, nenpòt pwi-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Life, Love & Other Mysteries-2 (Lavi, renmen & lòt bagay-2)

Leaving the safe and familiar;
Lyrics meaning: Kite peyi a sove ak òdinè,
with their hearts set on a heavenly prize.
Lyrics meaning: ak kè yo mete yon pwi céleste.
There were some who laid down their nets,
Lyrics meaning: Te gen kèk moun ki desann senn yo, gen
and some who laid down their lives.
Lyrics meaning: ak kèk moun ki desann nan lavi yo.
Not sure where they were going,
Lyrics meaning: Pa si kote yo t' ap,
but they did not have to know.
Lyrics meaning: Men, yo pa gen pou yo konnen.
Cause they knew who had called them,
Lyrics meaning: Poutèt yo te konnen ki te rele yo,
and they said, "We will go."
Lyrics meaning: yo reponn li: "nou prale."

Chorus:
Lyrics meaning: Koral:
Down any road, at any cost.
Lyrics meaning: Sou tout wout la, nan nenpòt pwi.
Wherever you lead, we will follow.
Lyrics meaning: Kote ou ka mennen, nou pwal vini apwè.
Because we know that you've called us
Lyrics meaning: Paske, nou konnen ou te rele nou
to take up our cross;
Lyrics meaning: pou chaje kwa nou
down any road, at any cost.
Lyrics meaning: sou tout wout la, nan nenpòt pwi.

It may be fear that we're feeling
Lyrics meaning: Pa janm pè ke nou ap santi m
when we see what we must sacrifice.
Lyrics meaning: Lè nou wè sa nou dwe sakrifye.
But you promised you'll go with us.
Lyrics meaning: Men, ou te pwomèt ou ap vin ansanm ak nou.
So we'll trust with our lives.
Lyrics meaning: Se konsa nou ap fè ak lavi nou.

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral

It's your love that compels us
Lyrics meaning: Se renmen ou sa force nou
to do what you've called us to do.
Lyrics meaning: pou fè tou sa ou te gen te mande nou fè.
And be completely abandoned to you.
Lyrics meaning: Ak a nèt te abandone pou ou.

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral
Any Road, Any Cost-2 (Kèk wout, nenpòt pwi-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè