A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amazing-27 (Etonan-27) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwen nan favè kado eten-2)

Consider your needs of the past
Lyrics meaning: Konsidere sa ou bezwen lontan
When somebody helped but you never asked
Lyrics meaning: Lè yon moun te ede Men, ou pa janm te mande
Now think of the joy you received
Lyrics meaning: Koulye a panse a kontan ou te resevwa
When you reached out to someone else in need
Lyrics meaning: Ki lè ou te rive pou yon lòt moun nan nesesite

'Cause some days we laugh
Lyrics meaning: Paske, gen kèk jou nou ri
Some days we cry
Lyrics meaning: Kèk jou nou kriye
Some days we hold it deep inside
Lyrics meaning: Kèk jou nou kenbe l' twou andedan
Though each day is a gift from on high
Lyrics meaning: Men, chak jou se yon kado soti nan syèl la

But what I find amazing
Lyrics meaning: Men sa mwen jwenn dwòl
The love we give, the love we gain
Lyrics meaning: Renmen nou menm, nou pi renmen an
Amazing
Lyrics meaning: Etonan
There's so much more that's in Jesus name
Lyrics meaning: La se pou pi plis ke se nan non Jésus

Amazing
Lyrics meaning: Etonan
Sometimes it's hard to see
Lyrics meaning: Pafwa li pi difisil pou wè
That it's more blessed to give than receive
Lyrics meaning: Sa plis twou pou pase recevoir

Learning from different mistakes
Lyrics meaning: Etid (n) nan diferan erè
Learning to give instead of just take
Lyrics meaning: Etid (n) pou bay olye ke yo sèlman pran
But when we all start to blend
Lyrics meaning: Men, lè nou tout kòmanse pou mélange
We'll be like colors surrounding the sun as it sets
Lyrics meaning: Nou ap fè tankou koulè antouraj solèy la, menm jan yo etabli kèk

'Cause some days we laugh
Lyrics meaning: Paske, gen kèk jou nou ri
Some days we cry
Lyrics meaning: Kèk jou nou kriye
Some days we hold it deep inside
Lyrics meaning: Kèk jou nou kenbe l' twou andedan
Though each day is a gift from on high
Lyrics meaning: Men, chak jou se yon kado soti nan syèl la

But what I find amazing
Lyrics meaning: Men sa mwen jwenn dwòl
The love we give, the love we gain
Lyrics meaning: Renmen nou menm, nou pi renmen an
Amazing
Lyrics meaning: Etonan
There's so much more that's in Jesus name
Lyrics meaning: La se pou pi plis ke se nan non Jésus

Amazing
Lyrics meaning: Etonan
Sometimes it's hard to see
Lyrics meaning: Pafwa li pi difisil pou wè
That it's more blessed to give than receive
Lyrics meaning: Sa plis twou pou pase recevoir

'Cause some days we laugh
Lyrics meaning: Paske, gen kèk jou nou ri
Some days we cry
Lyrics meaning: Kèk jou nou kriye
Some days we hold it deep inside
Lyrics meaning: Kèk jou nou kenbe l' twou andedan
Though each day is a gift from on high
Lyrics meaning: Men, chak jou se yon kado soti nan syèl la

But what I find amazing
Lyrics meaning: Men sa mwen jwenn dwòl
The love we give, the love we gain
Lyrics meaning: Renmen nou menm, nou pi renmen an
Amazing
Lyrics meaning: Etonan
There's so much more that's in Jesus name
Lyrics meaning: La se pou pi plis ke se nan non Jésus

Amazing
Lyrics meaning: Etonan
Sometimes it's hard to see
Lyrics meaning: Pafwa li pi difisil pou wè
That it's more blessed to give than receive
Lyrics meaning: Sa plis twou pou pase recevoir

Amazing, amazing
Lyrics meaning: Etonan, dwòl

Amazing
Lyrics meaning: Etonan
Sometimes it's hard to see
Lyrics meaning: Pafwa li pi difisil pou wè
That it's more blessed to give than receive
Lyrics meaning: Sa plis twou pou pase recevoir

Consider your needs of the past
Lyrics meaning: Konsidere sa ou bezwen lontan
When somebody helped but you never asked
Lyrics meaning: Lè yon moun te ede Men, ou pa janm te mande

Amazing-27 (Etonan-27) Lyrics Amazing-27 (Etonan-27) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè