A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All the World-1 (Tout moun sou latè-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live (Ki jan ou rete)

All the world is a story
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon istwa
All the world is a stage
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon sèn nan
All the world is a canvas
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon kanva
All the world is a page
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon paj

All the world is a horizon
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon horizon
All the world is a field of dreams
Lyrics meaning: Toupatou sou latè, se yon gwo rèv
All the world is an open doorway
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon louvri pòtay
All the world is a place for me
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon kote pou m

To be your voice
Lyrics meaning: Pou ou
To be your touch
Lyrics meaning: Pou manyen ou
To give an answer
Lyrics meaning: Reponn
To show your love
Lyrics meaning: Pou montre ou renmen

To hold out hope
Lyrics meaning: Pou kenbe soti espere
To offer peace
Lyrics meaning: Pou l ofri viv ak kè poze
To shine your light
Lyrics meaning: Pou briye limyè ou
For everyone to see in all the world
Lyrics meaning: Pou tout moun wè nan tout mond lan

All the world is a someone
Lyrics meaning: Toupatou sou latè, se pou yon moun
All the world is a dance
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon bal
And all the world is a moment
Lyrics meaning: Toupatou sou latè, se yon ti moman
All the world is a chance
Lyrics meaning: Toupatou sou latè se yon chans

To be your voice
Lyrics meaning: Pou ou
To be your touch
Lyrics meaning: Pou manyen ou
To give an answer
Lyrics meaning: Reponn
To show your love
Lyrics meaning: Pou montre ou renmen

To hold out hope
Lyrics meaning: Pou kenbe soti espere
To offer peace
Lyrics meaning: Pou l ofri viv ak kè poze
To shine your light
Lyrics meaning: Pou briye limyè ou
For everyone to see in all the world
Lyrics meaning: Pou tout moun wè nan tout mond lan

You are amazing mercy
Lyrics meaning: Ou se etonan gen kè sansib
You are undying grace
Lyrics meaning: Ou se favè undying
I want the world to see
Lyrics meaning: Mwen vle le mond pou wè
How wonderful you are upon my face
Lyrics meaning: Ala bèl ou se sou figi m

To be your voice
Lyrics meaning: Pou ou
To be your touch
Lyrics meaning: Pou manyen ou
To give an answer
Lyrics meaning: Reponn
To show your love
Lyrics meaning: Pou montre ou renmen

To hold out hope
Lyrics meaning: Pou kenbe soti espere
To offer peace
Lyrics meaning: Pou l ofri viv ak kè poze
To shine your light
Lyrics meaning: Pou briye limyè ou
For everyone to see in all the world
Lyrics meaning: Pou tout moun wè nan tout mond lan

Be your voice
Lyrics meaning: Fè vwa ou
Be your touch
Lyrics meaning: Pou manyen ou
Give an answer
Lyrics meaning: Reponn
Show your love
Lyrics meaning: Montre ou renmen

Hold out hope
Lyrics meaning: Kenbe soti espere
Offer peace
Lyrics meaning: Yo ofri viv ak kè poze
Shine your light
Lyrics meaning: Briye limyè ou
For all the world
Lyrics meaning: Pou tout mond la
All the World-1 (Tout moun sou latè-1) Lyrics All the World-1 (Tout moun sou latè-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè