A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ציקלון

Cyclone (ציקלון)

ציקלון היה נורבגי מושחר להקת מטאל שהוקמה בשנת 1998 על ידי Samoth Trym של הקיסר, יחד עם חברי Myrkskog. הסגנון שלהם מתוארת כ מטאל מודרני עם נימות שחור ותעשייתיים. לאחר יותר מ הפסקה של 2 לשנה, הלהקה באופן רשמי נפרדו ב- 01/10