who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ארצות הברית של אפריקה

USA for Africa (ארצות הברית של אפריקה)

בארה עבור אפריקה (יונייטד תמיכה של אמנים למען אפריקה) היה השם תחת איזה ארבעים ושבע בעיקר אמנים בארה ב, שהונהגה על ידי Michael Jackson, Lionel ריצ'י, הקליט את הלהיט יחיד "אנחנו נמצאים העולם" בשנת 1985. השיר היה ארצות הברית ו בריטניה מספר אחת לטובת הקבוצה באפריל של אותה שנה. הקבוצה העל בהשראת ברטייה של בוב גלדוף.