A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You're All I Need to Get By-21 (Olet kaikki minun täytyy saada-21) Lyrics

Taiteilijat: Phil Driscoll (Phil Driscoll)

Albumi: Live With Friends-2 (Live ystävät-2)

Like the sweet morning dew,
Lyrics merkitys: Kuten makea aamukasteen
I took one look at you,
Lyrics merkitys: Otin katsotte
And it was plain to see you were my destiny.
Lyrics merkitys: Ja se oli selvästi nähtävissä, olit kohtaloni.
With my arms open wide, I threw away my pride.
Lyrics merkitys: Käsivarret Avaa leveä, heitti ylpeyteni.
I'll sacrifice for you dedicate my life for you.
Lyrics merkitys: Uhrata sinulle omistaa elämäni sinulle.
I will go where you lead always there in time of need.
Lyrics merkitys: Menen, jossa johdat aina siellä hädän.
And when I lose my will you'll be there to push me up the hill.
Lyrics merkitys: Ja kun menettää minun tahtoni on sinne työntää minut ylös mäkeä.
There's no, no looking back for us, we got love sure 'nough, that's enough.
Lyrics merkitys: Ei ei, ei haku takaisin meille, meillä rakkautta että "nough, että riittää.
You're all, you're all I need to get by.
Lyrics merkitys: Olet kaikki, olet kaikki mitä tarvitsen toimeen.

Like an eagle protects his nest for you I'll do my best,
Lyrics merkitys: Kuin Kotka suojaa pesäänsä teen parhaani,
Stand by you like a tree, dare anybody to try and move me.
Lyrics merkitys: Tuemme sinua kuin puu, uskalla joku yrittää ja siirtää minut.
Darlin' in you I found strength where I was torn down
Lyrics merkitys: Kulta "sinussa löysin vahvuus jossa oli revitty alas
Don't know what's in store but together we can open any door.
Lyrics merkitys: Tiedä, mitä on varastossa, mutta yhdessä voimme avata mitään ovea.
Just to do what's good for you and inspire you a little higher.
Lyrics merkitys: Vain tehdä mikä on hyväksi sinulle ja innostaa sinua hieman korkeampi.
I know you can make a man out of a soul that didn't have a goal.
Lyrics merkitys: Tiedän, voit tehdä miestä sielu, joka ei ole tavoite.
'Cause we, we got the right foundation and with love and determination.
Lyrics merkitys: Koska me saimme oikein perusta ja rakkautta ja päättäväisesti.
You're all, you're all I want to strive for and do a little more.
Lyrics merkitys: Olet kaikki, olet kaikki mitä haluan tavoitella ja tehdä hieman.
All, all the joys under the sun wrapp'd up into one.
Lyrics merkitys: Kaikki ilot alla sun wrapp synttäreitä yhdeksi.
You're All I Need to Get By-21 (Olet kaikki minun täytyy saada-21) Lyrics