A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Kyllä, olen sitä mieltä,-1) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: Free to Fly-1 (Ilmainen Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Lyrics merkitys: Sanat & musiikki: joel lindsay & tony wood

When I said that I would follow
Lyrics merkitys: Kun sanoin, että olen seuraisi
It was with an honest heart
Lyrics merkitys: Se oli rehellinen sydän
But I didn't fully understand the cost
Lyrics merkitys: Mutta en täysin ymmärrä kustannukset
'cause there are saints throughout the ages
Lyrics merkitys: koska on pyhien kautta aikojen
And there are those today
Lyrics merkitys: Ja on niitä tänään
Who show us what it really means to carry the cross
Lyrics merkitys: Kuka näyttää meille, mitä se todella tarkoittaa tekemään rajat
That only fuels my devotion
Lyrics merkitys: Että vain ruokkii minun omistautumista
No matter what comes I will say
Lyrics merkitys: Ei ole väliä, mitä sanon

(chorus)
Lyrics merkitys: (chorus)
Yes, I believe
Lyrics merkitys: Kyllä, uskon
I believe with all that is in me
Lyrics merkitys: Mielestäni kaikki on minussa
Yes, I believe
Lyrics merkitys: Kyllä, uskon
Though the world rises up against me
Lyrics merkitys: Vaikka maailman nousee minua vastaan
I will be faithful
Lyrics merkitys: Aion olla uskollinen
To the choice I have made
Lyrics merkitys: Valinnan tein
I am determined
Lyrics merkitys: Olen päättänyt
I will not be ashamed
Lyrics merkitys: Olen hävetä
To live so the whole world can see
Lyrics merkitys: Elää niin koko maailma voi nähdä
That yes, I believe
Lyrics merkitys: Kyllä, uskon

There will never be a reason
Lyrics merkitys: Koskaan ei syy
To lose this confidence
Lyrics merkitys: Menettää luottamuksen
For I have found where my assurance lies
Lyrics merkitys: Sillä olen huomannut koetuksessa siinä
It is not in my own power
Lyrics merkitys: Se ei ole omassa vallassa
But in who my savior is
Lyrics merkitys: Mutta joka minun Vapahtaja
And the truth of this conviction
Lyrics merkitys: Ja totuus tämä vakaumus
Makes me shout to the sky
Lyrics merkitys: Saa minut huutaa taivaaseen

(repeat chorus)
Lyrics merkitys: (toista chorus)

Yes, I believe he is risen
Lyrics merkitys: Kyllä, uskon, että hän on noussut
Yes, I believe we are forgiven
Lyrics merkitys: Kyllä, uskon, että olemme anteeksi
Yes, I believe and one day we'll see him
Lyrics merkitys: Kyllä, olen sitä mieltä, ja eräänä päivänä näemme hänet
And together we'll say
Lyrics merkitys: Ja yhdessä me sanoa

(repeat chorus)
Lyrics merkitys: (toista chorus)

Yes, I Believe-1 (Kyllä, olen sitä mieltä,-1) Lyrics Yes, I Believe-1 (Kyllä, olen sitä mieltä,-1) Lyrics-2 Yes, I Believe-1 (Kyllä, olen sitä mieltä,-1) Lyrics-3 Yes, I Believe-1 (Kyllä, olen sitä mieltä,-1) Lyrics-4

Enemmän albumit: Point of Grace