A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I?-22 (Kuka minä olen? -22) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: Point of Grace Gift Tin-2 (Grace lahjakotelossa-2 kohta)

Over time you've healed so much in me, I am living proof
Lyrics merkitys: Ajan myötä olen parantunut niin paljon minulle olen elävä todiste
That although my darkest hour had come,
Lyrics merkitys: Että vaikka synkin hetki oli tullut,
Your light could still shine through
Lyrics merkitys: Valosi voisi vielä paistaa läpi
Though tough at times it's just enough to cast a shadow on the wall,
Lyrics merkitys: Vaikka kova aikoina se on juuri tarpeeksi heittää varjon seinälle,
Well I am grateful that you shine a light on me at all
Lyrics merkitys: No minä olen kiitollinen, että te loistaa valoa minulle ollenkaan
Who am i¡­ that you would love me so gently?
Lyrics merkitys: Kuka minä i¡ että rakastaisit minua lempeästi?
Who am i¡­ that you would recognize my name?
Lyrics merkitys: Kuka minä i¡ että tunnistat nimeni?
Lord who am i¡­that you would speak to me so softly
Lyrics merkitys: Herra, joka olen i¡that puhut minulle niin hiljaa
Conversation with the love most high who am I
Lyrics merkitys: Keskustelun rakkaus korkeimman, kuka minä olen
Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me,
Lyrics merkitys: Amazing grace, miten makea ääni, joka pelasti raukka kuin minä,
I once was lost but now I'm found, was blind but now I see,
Lyrics merkitys: Kerran oli menetetty, mutta nyt olen todennut, oli sokea, mutta nyt näen
And the more I sing that sweet old song, the more I understand.
Lyrics merkitys: Ja mitä enemmän laulaa että suloinen vanha laulu, sitä enemmän ymmärrän.
That I do not comprehend this love that's coming from your hand...
Lyrics merkitys: Että en ymmärrä Tämä rakkaus, joka tulee kädestä...
Who am i¡­that you would love me so gently?
Lyrics merkitys: Kuka minä i¡that te rakastatte minua lempeästi?
Who am I that you would recognize my name?
Lyrics merkitys: Kuka minä olen että tunnistat nimeni?
Who am I that you would speak to me so softly
Lyrics merkitys: Kuka minä olen, että puhut minulle niin hiljaa
Conversation with the love most high... who am I
Lyrics merkitys: Keskustelu rakkautta kaikkein korkein... kuka minä olen
Grace, grace god's grace
Lyrics merkitys: Armo, armo Jumalan armon
Grace that will pardon and cleanse within,
Lyrics merkitys: Armo, joka antaa anteeksi ja puhdistaa
Grace, grace, god's great grace
Lyrics merkitys: Armo, armo, Jumalan suuren armon
Grace that is greater than all my sin
Lyrics merkitys: Armo, joka on suurempi kuin minun syntini
Who am I ¡­ that you would love me so gently?
Lyrics merkitys: Kuka minä olen ¡ rakastaisit minua lempeästi?
Who am I ¡­ that you would recognize my name?
Lyrics merkitys: Kuka minä olen ¡ että tunnistat nimeni?
Lord, who am I that you would speak to me so softly
Lyrics merkitys: Herra, kuka minä olen, että puhut minulle niin hiljaa
Conversation with the love most high... who am I
Lyrics merkitys: Keskustelu rakkautta kaikkein korkein... kuka minä olen
Who am I
Lyrics merkitys: Kuka olen
Who am I
Lyrics merkitys: Kuka olen
Who Am I?-22 (Kuka minä olen? -22) Lyrics

Enemmän albumit: Point of Grace