A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pushing On-1 (Painamalla On-1) Lyrics

Taiteilijat: No Warning (Varoitusta)

Albumi: Ill Blood (Sairas verta)

With everything that goes on
Lyrics merkitys: Kaiken, että menee
When I never thought it would get worse
Lyrics merkitys: Kun en ole koskaan ajatellut se huononee
There always seems to be something more
Lyrics merkitys: Tuntuu aina olla jotain enemmän
That pushes me away
Lyrics merkitys: Työntää minut pois
Pushing on. Can't stop now.
Lyrics merkitys: Työntämällä. Voi lopettaa nyt.
I relive. I remember. It sticks and it stays
Lyrics merkitys: Koe. Muistan. Se tarttuu ja pysyy
All this time spent alone recapping the days
Lyrics merkitys: Kaikki tämä aika yksin recapping päivät
Pace myself - Push myself
Lyrics merkitys: Vauhti itse - ajaa itse
Pushing on - I'm all I've got
Lyrics merkitys: Ajaa-olen saanut
I won't let it stop but I've got to slow down
Lyrics merkitys: En anna sen estää, mutta olen saanut hidastaa
Slowly I will rot looking out for all I keep around
Lyrics merkitys: Hitaasti on laho, etsimme juuri pitää noin
I can't stop now
Lyrics merkitys: Voi lopettaa nyt
Pushing On-1 (Painamalla On-1) Lyrics