A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

One More Day-20 (Yksi lisää päivä 20) Lyrics

Taiteilijat: Neville Brothers (Neville Brothers)

Albumi: Family Groove [UK Bonus Track] (Perheen Groove [UK Bonus Track])

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

Children living in the streets where they play
Lyrics merkitys: Lapset elävät kaduilla, jos he pelaavat
While nearby an old man cries
Lyrics merkitys: Aikaa lähistöllä old man itkee
Brother, can you, can you spare a dime?
Lyrics merkitys: Veli, voi sinua, voi säästää penniäkään?
Mother's feed their families words of hope
Lyrics merkitys: Äiti syöte perheet sanoista toivoa
Keepin' faith in their fellow man
Lyrics merkitys: Keepin ' uskoa niiden lähimmäistään
While they cope with rejection and despair
Lyrics merkitys: Vaikka he selviytymään hylkääminen ja epätoivoa

Today's sorrow could be yours tomorrow
Lyrics merkitys: Nykypäivän suru voi olla sinun huomenna
Remember the tables can turn
Lyrics merkitys: Muista taulukot voi kääntyä
You can't judge a book, a book by its cover
Lyrics merkitys: Et voi arvioida kirjan sen kansi kirja
And that's a lesson we all can learn
Lyrics merkitys: Ja tämä on oppitunti me kaikki opimme

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

The cost of living is goin? up every day
Lyrics merkitys: Elinkustannukset on menossa? joka päivä
While the chance of living is going down
Lyrics merkitys: Vaikka mahdollisuudet elää on menossa alaspäin
Though some may say things could get worse
Lyrics merkitys: Vaikka jotkut saattavat sanoa asioita voi kärjistyä entisestään
Tell that to a hungry child or a dad without a job
Lyrics merkitys: Kerro, että nälkäistä lasta tai isä ilman työtä
When hungry homeless families become an angry mob
Lyrics merkitys: Kun nälkä kodittomia perheitä tullut vihainen väkijoukko
Nature takes its course
Lyrics merkitys: Luonto tekee tietenkin

One man's pleasure is another man's pain
Lyrics merkitys: Yhden miehen ilo on toisen ihmisen kipua
But the tables can turn
Lyrics merkitys: Mutta taulukot voi puolestaan
What goes around today comes back around tomorrow
Lyrics merkitys: Mikä menee noin tulee takaisin noin huomenna
Let the light of love in your heart burn
Lyrics merkitys: Rakkaus sydän polttaa valo

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

Let's take some time to view the overall situation
Lyrics merkitys: Let's kestää jonkin aikaa katsella kokonaistilanne
The same thing is happenin' all across the nation
Lyrics merkitys: Sama asia menee kaikkialla ympäri maata
It's kids with no shoes on their feet, wandering in the streets
Lyrics merkitys: Se on lasten kanssa ei kenkiä jaloillaan, vaeltaa kaduilla
Beggin' for money so they can eat
Lyrics merkitys: Aloita rahaa, jotta he voivat syödä
Why don't you make their day for me?
Lyrics merkitys: Miksi et tee päivä minulle?

But not for me for the kids so they can live with their families
Lyrics merkitys: Mutta ei minulle lapsille, jotta he voivat elää perheineen
Together with unity and harmony
Lyrics merkitys: Yhdessä yhtenäisyyden ja harmonian
And educate the people so that poverty can cease
Lyrics merkitys: Ja kouluttaa ihmisiä, jotta köyhyyden lopetetaan
And we can all live together in peace one more day
Lyrics merkitys: Ja voimme kaikki elää yhdessä rauhassa yksi päivä

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta

One more day alone, one more night without a home
Lyrics merkitys: Yksi päivä yksin, yhden yön ilman kotia
One more tear that never falls for you
Lyrics merkitys: Yksi repeämä, joka ei koskaan jää sinulle
One more place to lie, one more meal to try to buy
Lyrics merkitys: Yksi paikka valehdella, yksi ateria yrittää ostaa
One more heart that's calling me from the blue
Lyrics merkitys: Yksi sydän, joka kutsuu minua kirkkaalta taivaalta
One More Day-20 (Yksi lisää päivä 20) Lyrics One More Day-20 (Yksi lisää päivä 20) Lyrics-2