A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Jumalan vihreä maa-1) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: How You Live-1 (Kuinka Live 1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Lyrics merkitys: Jumalan vihreä maa meressä UI loistava blues
The yellow sun warms me and you
Lyrics merkitys: Keltainen aurinko lämmittää minua ja sinua
'Til it's chased by an iridescent moon
Lyrics merkitys: 'Til jahtaamaksi värikkäiden kuu
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Lyrics merkitys: Jumalan vihreä maa vuoret kiivetä kanssa jäätikkö
Against a sky of stormy grays
Lyrics merkitys: Myrskyinen harmaata taivasta vasten
There are ebony nights and silver days
Lyrics merkitys: On ebony yötä ja hopea päivää
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

We live, we laugh and love and dance
Lyrics merkitys: Elämme, nauraa ja rakkautta ja tanssi
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics merkitys: Koska Jumala tekee kaiken kaunis ja täydellinen käsissään
We rise from the ashes of our past
Lyrics merkitys: Me nousta tuhkasta menneisyytemme
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics merkitys: Koska olemme oppineet totuus vihdoinkin
Love is not blind
Lyrics merkitys: Rakkaus ei ole sokea
Every color shines
Lyrics merkitys: Jokainen väri paistaa
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

On God's green earth...if eery color was the same
Lyrics merkitys: Jumalan vihreä maa... Jos eery väri oli sama
And every child had just one name
Lyrics merkitys: Ja jokainen lapsi oli vain yksi nimi
There'd be no beauty for each of us to claim
Lyrics merkitys: Ei olisi mitään kaunista jokaiselle meistä väittävät

On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa
We see the scars of yesterday
Lyrics merkitys: Näemme eilen arvet
Of wars that we cannot erase
Lyrics merkitys: Sotia, jotka ei voi poistaa
But we can walk hand in hand in healing grace
Lyrics merkitys: Mutta me kävelevät käsi kädessä paranemista grace
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

We live, we laugh and love and dance
Lyrics merkitys: Elämme, nauraa ja rakkautta ja tanssi
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics merkitys: Koska Jumala tekee kaiken kaunis ja täydellinen käsissään
We rise from the ashes of our past
Lyrics merkitys: Me nousta tuhkasta menneisyytemme
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics merkitys: Koska olemme oppineet totuus vihdoinkin
Love is not blind
Lyrics merkitys: Rakkaus ei ole sokea
Every color shines
Lyrics merkitys: Jokainen väri paistaa
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

(bridge)
Lyrics merkitys: (bridge)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Lyrics merkitys: Mitä jos vain jokien riehui ja vihaa suli kaikki?
We can live in peace today!
Lyrics merkitys: Emme voi elää rauhassa tänään!
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

We live, we laugh and love and dance
Lyrics merkitys: Elämme, nauraa ja rakkautta ja tanssi
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics merkitys: Koska Jumala tekee kaiken kaunis ja täydellinen käsissään
We live, we laugh and love and dance
Lyrics merkitys: Elämme, nauraa ja rakkautta ja tanssi
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Lyrics merkitys: Koska Jumala tekee kaiken kaunis ja täydellinen käsissään
We rise from the ashes of our past
Lyrics merkitys: Me nousta tuhkasta menneisyytemme
'Cause we've learned the truth at last
Lyrics merkitys: Koska olemme oppineet totuus vihdoinkin
Love is not blind
Lyrics merkitys: Rakkaus ei ole sokea
Every color shines
Lyrics merkitys: Jokainen väri paistaa
On God's green earth
Lyrics merkitys: On Jumalan vihreä maa

On God's Green Earth-1 (Jumalan vihreä maa-1) Lyrics On God's Green Earth-1 (Jumalan vihreä maa-1) Lyrics-2

Enemmän albumit: Point of Grace