A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Lisää kipua-2) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: 24 [2003]-2 (24 h [2003]-2)

She sits by the window with wandering eyes
Lyrics merkitys: Hän istuu ikkunan uteliaat silmät
She has a song in her heart
Lyrics merkitys: Hän on kappaleen sydämessä
And a golden disguise
Lyrics merkitys: Ja kultainen naamio
Her body is torn because age doesn't heal
Lyrics merkitys: Hänen ruumiinsa on purettu, koska ikä ei parane
She's not letting on
Lyrics merkitys: Hän ei antanut
About the pain that she feels
Lyrics merkitys: Kipua, että hän tuntee olonsa
But she knows in her soul
Lyrics merkitys: Mutta hän tietää hänen sielunsa
That it won't be too long
Lyrics merkitys: Että se ei ole liian pitkä
'Til Jesus comes back
Lyrics merkitys: 'Til Jeesus tulee takaisin
To carry her home...
Lyrics merkitys: Kuljettaa hänet kotiin...

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]
Where there will be no more pain
Lyrics merkitys: Jos ei tule enää kipua
No more sorrow
Lyrics merkitys: Lisää surua
No more waiting
Lyrics merkitys: Ei enemmän odotus
For illusive tomorrows
Lyrics merkitys: Kuviteltu huomisen
There will be no more pain
Lyrics merkitys: Ei tule enää kipua
No more dying
Lyrics merkitys: Enää kuolla
No more striving or strain
Lyrics merkitys: Ei enää pyrkii tai kanta
No more pain
Lyrics merkitys: Ei kipuja

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Lyrics merkitys: Sieluni silmillä muistaa olen nähnyt ongelmia
All I have been through,
Lyrics merkitys: Kaikki olen ollut läpi,
And how I long to be free
Lyrics merkitys: Ja miten kauan ilmaiseksi
But I learn by her patience that I need her resolve
Lyrics merkitys: Mutta opin hänen kärsivällisyydestään tarvitsen häntä ratkaista
To wait for the opening of eternity's halls
Lyrics merkitys: Odottaa avaamista eternity's hallit
And I know that in time we will stand side by side
Lyrics merkitys: Ja tiedän, että ajoissa tuemme vierekkäin
When Jesus comes back receiving his bride
Lyrics merkitys: Kun Jeesus tulee takaisin saa morsiamensa

[Chorus 3X]
Lyrics merkitys: [Chorus 3 X]

No more pain
Lyrics merkitys: Ei kipuja
No More Pain-2 (Lisää kipua-2) Lyrics

Enemmän albumit: Point of Grace