A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Living Legacy-1) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: Point of Grace-3 (Grace-3 kohdan)

My father knew it
Lyrics merkitys: Isäni tiesi
And his before him
Lyrics merkitys: Ja hänen eteensä
And it goes way back down the line
Lyrics merkitys: Ja se menee takaisin ruodussa
They had a vision
Lyrics merkitys: Heillä oli visio
A prayer for the future
Lyrics merkitys: Rukous tulevaisuuden
For what I would believe in time
Lyrics merkitys: Mitä aika uskon
Now I'm not perfect
Lyrics merkitys: Nyt en ole täydellinen
Life's not easy
Lyrics merkitys: Asiakkaan helppo
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Lyrics merkitys: Mutta ei ottaisi mitä he antoivat minulle maailman

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]
I'm living the legacy
Lyrics merkitys: Minä elän perintö
Walking the path that the faithful have laid down
Lyrics merkitys: Kävely polkua, jotka uskollinen ovat säätäneet
I'm living the legacy
Lyrics merkitys: Minä elän perintö
Finding the hope that my fathers found
Lyrics merkitys: Löytää toivoa, että isäni löytänyt
I am standing tall when I'm on my knees
Lyrics merkitys: Seison pitkä, kun olen polvillani
I'm living the legacy
Lyrics merkitys: Minä elän perintö

Something in common
Lyrics merkitys: Jotain yhteisessä
Deep inside me
Lyrics merkitys: Syvällä sisimmässäni
With those before me who are gone
Lyrics merkitys: Ne ennen minua ovat menneet
Gives me the vision
Lyrics merkitys: Minulla on Visio
Fills me with a passion
Lyrics merkitys: Herättää minussa intohimo
To make the message carry on
Lyrics merkitys: Viesti, jatkaa
Now I'm not perfect
Lyrics merkitys: Nyt en ole täydellinen
Life's not easy
Lyrics merkitys: Asiakkaan helppo
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Lyrics merkitys: Mutta tulevaisuuden vuoksi aion tehdä parhaani

[Chorus (3X)]
Lyrics merkitys: [Kuoro (3 X)]
Living the Legacy-1 (Living Legacy-1) Lyrics

Enemmän albumit: Point of Grace