A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-1 (Hänellä on kaikki-1) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

Waiting for that other shoe to drop
Lyrics merkitys: Odottaa, että muut kenkä pudottamalla
And you swear this world's gonna come to a stop
Lyrics merkitys: Ja vannon tässä maailmassa tulee pysähtyä
Drowning on dry land a can't come up for air
Lyrics merkitys: Hukkuminen kuivalla maalla ei voi keksiä ilman
Your knees are so weak and you look at that mountain
Lyrics merkitys: Polvet ovat niin heikkoja ja katsot että vuori
Say there's no way over and no way around it
Lyrics merkitys: Sanoa, ei ole mitään keinoa yli ja mitenkään sen ympärille
And it feels like you're so far from home
Lyrics merkitys: Ja se tuntuu olet niin kaukana kotoa
Even God's not there
Lyrics merkitys: Jumalan ei
But
Lyrics merkitys: Mutta

Oh but every single sparrow flying
Lyrics merkitys: Ai mutta jokainen yhden varpunen lentää
And every broken soul that's crying
Lyrics merkitys: Ja jokainen rikki sielu, joka vaatii
He can see yeah you're in His reach
Lyrics merkitys: Hän näkee kyllä olet hänen päästä
If He can hold an ocean back with one little shore
Lyrics merkitys: Jos hän pitää valtameri takaisin kanssa yksi pieni rannalla
Then what's all this worry and doubting for
Lyrics merkitys: Mitä sitten on tämä huoli ja epäillä varten
Oh I believe He holds everything
Lyrics merkitys: Oi uskon, että hänellä on kaikki

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Lyrics merkitys: Kun se on myöhäinen ilta ja olet tuijottaen pino laskuja
It don't add up and you don't know how it will
Lyrics merkitys: Se ei täsmää ja et tiedä, miten se
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Lyrics merkitys: Kiinni äitisi uskoon puolinaista rukous
But you still don't know
Lyrics merkitys: Mutta vieläkään tiedä
When the anchor man breaks in on your TV
Lyrics merkitys: Kun ankkuri mies tauot TV
And says these times they won't be easy
Lyrics merkitys: Ja sanoo, että nämä ajat ei ole helppoa
And fear sets in and you wanna give in
Lyrics merkitys: Pelko asettaa ja haluat antaa
Just let it go
Lyrics merkitys: Vain antaa sen mennä
Oh let it go
Lyrics merkitys: Voi anna sen mennä

Every single sparrow flying
Lyrics merkitys: Jokainen yhden varpunen lentää
And every broken soul that's crying
Lyrics merkitys: Ja jokainen rikki sielu, joka vaatii
He can see yeah you're in His reach
Lyrics merkitys: Hän näkee kyllä olet hänen päästä
If he can hold an ocean back with one little shore
Lyrics merkitys: Jos hän pitää valtameri takaisin kanssa yksi pieni rannalla
Then what's all this worry and doubting for
Lyrics merkitys: Mitä sitten on tämä huoli ja epäillä varten
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Lyrics merkitys: Voi mielestäni kyllä uskon hän pitää kaikkea, hän pitää kaikkea
He Holds Everything-1 (Hänellä on kaikki-1) Lyrics

Enemmän albumit: Point of Grace