A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-2 (Hän uskoo, että voit-2) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: How You Live-2 (Miten elää 2)

You're not hearing the answers you've been praying for
Lyrics merkitys: Kuulet ei vastauksia, voit rukoilla
You try and try, can't find an open door
Lyrics merkitys: Kokeilla ja kokeilla, löydä ovea auki
You're not seeing the miracles not a one in sight
Lyrics merkitys: Et näe ihmeitä ei yksi näky
And the way you feel you sure need one tonight
Lyrics merkitys: Ja sinusta tuntuu varma tapa tarvitaan tänä iltana

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Lyrics merkitys: Uskosi on murtumassa, jalat ovat pahennus
It's so hard to believe in Him
Lyrics merkitys: On niin vaikea uskoa häneen

But He believes in you when you're at your weakest
Lyrics merkitys: Mutta hän uskoo sinua, kun olet teidän heikoin
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics merkitys: Ja toivottavasti vielä burning läpi yön, mutta et näe sitä
You know in your heart He loves you
Lyrics merkitys: Voit tuntea sydämessäsi, hän rakastaa sinua
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics merkitys: Mutta niitä hetkiä, kun et voi uskoa, se on totta
He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo sinuun

Chin deep in the water you tried walking on
Lyrics merkitys: Chin syvällä veden kokeillut kävely
And you reach for Him and you think He's gone
Lyrics merkitys: Ja tulet häntä ja luulet, että hän on poissa
He's still there beside you with His stubborn love
Lyrics merkitys: Hän on edelleen siellä vierelläsi itsepäinen rakkautensa
No, He never left and He won't give up
Lyrics merkitys: Ei, hän ei ole poistunut ja hän ei anna periksi

He will protect you until you're rescued
Lyrics merkitys: Se suojelee sinua, kunnes olet pelastettu
Oh, there's nothing that He can't do
Lyrics merkitys: Voi ei mitään, hän ei voi tehdä

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Lyrics merkitys: Koska hän uskoo sinua kun olet teidän heikoin
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics merkitys: Ja toivottavasti vielä burning läpi yön, mutta et näe sitä
You know in your heart He loves you
Lyrics merkitys: Voit tuntea sydämessäsi, hän rakastaa sinua
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics merkitys: Mutta niitä hetkiä, kun et voi uskoa, se on totta
He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo sinuun

You know in your heart He loves you
Lyrics merkitys: Voit tuntea sydämessäsi, hän rakastaa sinua
But at those moments when you can't believe it's true
Lyrics merkitys: Mutta noilla hetkillä, kun et voi uskoa, se on totta
He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo sinuun
He believes in you, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo sinua, hän uskoo sinua

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics merkitys: Hän uskoo, hän uskoo, hän uskoo sinua


He Believes in You-2 (Hän uskoo, että voit-2) Lyrics He Believes in You-2 (Hän uskoo, että voit-2) Lyrics-2 He Believes in You-2 (Hän uskoo, että voit-2) Lyrics-3 He Believes in You-2 (Hän uskoo, että voit-2) Lyrics-4

Enemmän albumit: Point of Grace