A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Have Mercy (Armahda) Lyrics

Taiteilijat: Raekwon (Raekwon)

Albumi: Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2 (Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2)

You have to learn mercy
Lyrics merkitys: Sinun täytyy oppia armoa
Otherwise, you will learn bad ways
Lyrics merkitys: Muussa tapauksessa opit huonoja tapoja
You have been confined here, for one month already
Lyrics merkitys: Olet rajoittunut, yhden kuukauden jo
But you still haven't grasped this basic principal
Lyrics merkitys: Mutta et ole selvillä Tämä perus pääasiallinen
I feel sorry for you, my boy
Lyrics merkitys: Minä säälin sinua, poikani

I've been living in this world
Lyrics merkitys: Olen asunut tässä maailmassa
Not knowing where I'm going (knowing where I'm going)
Lyrics merkitys: Ei tiedä, minne olen menossa (tietää, missä)
This world ain't showing
Lyrics merkitys: Tässä maailmassa ei ole osoittaa
That it's gonna get better, better (yeah, it's gonna be trouble again)
Lyrics merkitys: Että se tulee parantua paremmin (kyllä, se tulee on ongelmia jälleen)

My days getting shorter, my nights getting longer
Lyrics merkitys: Minun päivät lyhenee, minun yöt pitenevät
My cell getting smaller, my son getting taller
Lyrics merkitys: Kännykkääni pienenee poikani saada pitempi
I exercise my mind, my body getting stronger
Lyrics merkitys: Olen käyttää mielestäni ruumiini kiristynyt
But my blood getting colder, heart getting harder
Lyrics merkitys: Mutta minun veressäni kylmenee, sydän kiristyy
My chances for appeal, getting slimmer
Lyrics merkitys: Minun mahdollisuudet valittaa, saada ohuempi
My skin getting brighter, my hair getting thinner
Lyrics merkitys: Ihoni saada kirkkaampana, hiukset harvenee
See, when you stressed out, you could age fast in here (have mercy)
Lyrics merkitys: Nähdä, kun olet stressaantunut, ikää voisi nopeasti tässä (armahda)
I done seen weak niggas not last a year, so before lights out
Lyrics merkitys: Olen tehnyt nähnyt heikko niggas ei viimeinen vuosi, joten ennen kuin valot pois
I write my kids every night, kiss the stamp on the kite
Lyrics merkitys: Kirjoitan lapseni joka ilta suudella leima leija
And say a prayer, I hope it lands safe in this flights
Lyrics merkitys: Ja sanoa rukous, toivon, että se pysähtyy turvassa tämän lennot
I pray they sleep safe through the night
Lyrics merkitys: Rukoilen, että he nukkuvat turvallinen läpi yön
Try to teach my son right, give him some jewels
Lyrics merkitys: Yritä opettaa minun poika heti, antaa hänelle joitakin jalokiviä
But it's hard to raise my boy from this visiting room
Lyrics merkitys: Mutta on vaikea nostaa poikani tästä vierailevat huoneesta
Many cells turned to prisoner's tombs
Lyrics merkitys: Monet solut kääntyi vangin haudat
I just pray I don't die in here, and last night I almost cried a tear
Lyrics merkitys: Toivon hartaasti, eivät kuole täällä, ja viime yönä melkein itkin kyynel
(Have mercy)
Lyrics merkitys: (Armahda)

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]
To all my gun holders, stand up, get it
Lyrics merkitys: Minun ase haltijoille seisomaan, saat sen
Cause when the killas come around, it's on
Lyrics merkitys: Aiheuttaa kun killas on tullut noin, se on
Bullets get blown, warn 'em and they re-up fast
Lyrics merkitys: Luoteja palanut, varoittaa 'em ja ne uudelleen ylös nopeasti
Say some back shit, your flagship gone
Lyrics merkitys: Eli jotkut takaisin paska, lippulaiva mennyt
Can't play the building no more
Lyrics merkitys: Rakennus ei onnistu enää
Can't hang around by the store no more
Lyrics merkitys: Voi roikkua myymälä enää
It's really on, you a dickhead
Lyrics merkitys: Se on todella, teitä munapää
Now you a dead man with no hand
Lyrics merkitys: Nyt olet kuollut ei ole käytettävissä varastossa
Now you can't believe you jammed
Lyrics merkitys: Nyt et voi uskoa, olet juuttunut

Between my six niggas, sixty years, stay in the crispy airs
Lyrics merkitys: Välillä minun kuusi niggas kuusikymmentä vuotta, pysy rapeaa olevinaan
Hundreds, blunted, we up top, switching lairs
Lyrics merkitys: Satoja, pyöristetty, meidän ylös siirtyminen lairs
Money equal power, horror equal real when borrowed
Lyrics merkitys: Rahaa sama valta, kauhu yhtä real kun lainata
Ratchet barrel under your ears
Lyrics merkitys: Ratchet piipun alle korvia
Mean streets in the middays, they robbers, but life's so hard
Lyrics merkitys: Tarkoittaa kaduilla middays ne rosvoja, mutta elämä on niin vaikeaa
Even the cops clutter us to starve us (have mercy)
Lyrics merkitys: Jopa poliisit sotkua meille näännyttää meidät (armahda)
The killas is star struck, look at the cars and trucks
Lyrics merkitys: Killas on star iski Katso autojen ja kuorma
Rambo guns, it's hard to get luck
Lyrics merkitys: Rambo aseet, on vaikea saada onnea
Whether fail or a come up, your number is up
Lyrics merkitys: Onko epäonnistuu tai keksiä, numero on jopa
Period, make you bleed Caesarean
Lyrics merkitys: Kauden, tee vuoto keisarileikkaus
Chop through your body, leave you right in the lobby
Lyrics merkitys: Hienonna läpi kehon jättää sinulle juuri aulassa
Hear me, kid? Extra holes right in your derriere
Lyrics merkitys: Kuule minua, poika? Ylimääräiset reiät aivan sinun derriere
The blitzes, the rushes'll touch something, back in the cells
Lyrics merkitys: Blitzes, Kaisla käsitellä jotain takaisin soluissa
Two days later, yup, back in them cuffs again
Lyrics merkitys: Kaksi päivää myöhemmin, Joo, takaisin heissä käsiraudat uudelleen
Or leaning on the customers, hustlers, my hood illustrious
Lyrics merkitys: Tai asiakkaiden, huijareiden, minun hood maineikas nojaten
Marvelous raps, screw on mufflers (have mercy)
Lyrics merkitys: Ihmeellinen rap, kierrä äänenvaimentimet (armahda)

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]

Ah, ah, ah, ah
Lyrics merkitys: Ah ah, ah, ah
It hurts my heart, to see what's going on
Lyrics merkitys: Se sattuu sydämeni nähdä, mitä tapahtuu
Young men dying now, children going when they're born
Lyrics merkitys: Nuoret miehet kuolevat nyt, kun he ovat syntyneet lapset
Oh no, oh no, oh no, oh whoa
Lyrics merkitys: Voi ei, voi ei, voi ei, voi Haloo
Oh no, oh whoa, where is this world going to? I don't know
Lyrics merkitys: Voi ei, voi Haloo, missä on tämän maailman menossa? En tiedä
Have Mercy (Armahda) Lyrics Have Mercy (Armahda) Lyrics-2