A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Have Mercy (Armahda) Lyrics

Taiteilijat: Raekwon (Raekwon)

Albumi: Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2 (Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2)

You have to learn mercy
Lyrics merkitys: Sinun täytyy oppia armoa
Otherwise, you will learn bad ways
Lyrics merkitys: Muussa tapauksessa opit huonoja tapoja
You have been confined here, for one month already
Lyrics merkitys: Olet rajoittunut, yhden kuukauden jo
But you still haven't grasped this basic principal
Lyrics merkitys: Mutta et ole selvillä Tämä perus pääasiallinen
I feel sorry for you, my boy
Lyrics merkitys: Minä säälin sinua, poikani

I've been living in this world
Lyrics merkitys: Olen asunut tässä maailmassa
Not knowing where I'm going (knowing where I'm going)
Lyrics merkitys: Ei tiedä, minne olen menossa (tietää, missä)
This world ain't showing
Lyrics merkitys: Tässä maailmassa ei ole osoittaa
That it's gonna get better, better (yeah, it's gonna be trouble again)
Lyrics merkitys: Että se tulee parantua paremmin (kyllä, se tulee on ongelmia jälleen)

My days getting shorter, my nights getting longer
Lyrics merkitys: Minun päivät lyhenee, minun yöt pitenevät
My cell getting smaller, my son getting taller
Lyrics merkitys: Kännykkääni pienenee poikani saada pitempi
I exercise my mind, my body getting stronger
Lyrics merkitys: Olen käyttää mielestäni ruumiini kiristynyt
But my blood getting colder, heart getting harder
Lyrics merkitys: Mutta minun veressäni kylmenee, sydän kiristyy
My chances for appeal, getting slimmer
Lyrics merkitys: Minun mahdollisuudet valittaa, saada ohuempi
My skin getting brighter, my hair getting thinner
Lyrics merkitys: Ihoni saada kirkkaampana, hiukset harvenee
See, when you stressed out, you could age fast in here (have mercy)
Lyrics merkitys: Nähdä, kun olet stressaantunut, ikää voisi nopeasti tässä (armahda)
I done seen weak niggas not last a year, so before lights out
Lyrics merkitys: Olen tehnyt nähnyt heikko niggas ei viimeinen vuosi, joten ennen kuin valot pois
I write my kids every night, kiss the stamp on the kite
Lyrics merkitys: Kirjoitan lapseni joka ilta suudella leima leija
And say a prayer, I hope it lands safe in this flights
Lyrics merkitys: Ja sanoa rukous, toivon, että se pysähtyy turvassa tämän lennot
I pray they sleep safe through the night
Lyrics merkitys: Rukoilen, että he nukkuvat turvallinen läpi yön
Try to teach my son right, give him some jewels
Lyrics merkitys: Yritä opettaa minun poika heti, antaa hänelle joitakin jalokiviä
But it's hard to raise my boy from this visiting room
Lyrics merkitys: Mutta on vaikea nostaa poikani tästä vierailevat huoneesta
Many cells turned to prisoner's tombs
Lyrics merkitys: Monet solut kääntyi vangin haudat
I just pray I don't die in here, and last night I almost cried a tear
Lyrics merkitys: Toivon hartaasti, eivät kuole täällä, ja viime yönä melkein itkin kyynel
(Have mercy)
Lyrics merkitys: (Armahda)

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]
To all my gun holders, stand up, get it
Lyrics merkitys: Minun ase haltijoille seisomaan, saat sen
Cause when the killas come around, it's on
Lyrics merkitys: Aiheuttaa kun killas on tullut noin, se on
Bullets get blown, warn 'em and they re-up fast
Lyrics merkitys: Luoteja palanut, varoittaa 'em ja ne uudelleen ylös nopeasti
Say some back shit, your flagship gone
Lyrics merkitys: Eli jotkut takaisin paska, lippulaiva mennyt
Can't play the building no more
Lyrics merkitys: Rakennus ei onnistu enää
Can't hang around by the store no more
Lyrics merkitys: Voi roikkua myymälä enää
It's really on, you a dickhead
Lyrics merkitys: Se on todella, teitä munapää
Now you a dead man with no hand
Lyrics merkitys: Nyt olet kuollut ei ole käytettävissä varastossa
Now you can't believe you jammed
Lyrics merkitys: Nyt et voi uskoa, olet juuttunut

Between my six niggas, sixty years, stay in the crispy airs
Lyrics merkitys: Välillä minun kuusi niggas kuusikymmentä vuotta, pysy rapeaa olevinaan
Hundreds, blunted, we up top, switching lairs
Lyrics merkitys: Satoja, pyöristetty, meidän ylös siirtyminen lairs
Money equal power, horror equal real when borrowed
Lyrics merkitys: Rahaa sama valta, kauhu yhtä real kun lainata
Ratchet barrel under your ears
Lyrics merkitys: Ratchet piipun alle korvia
Mean streets in the middays, they robbers, but life's so hard
Lyrics merkitys: Tarkoittaa kaduilla middays ne rosvoja, mutta elämä on niin vaikeaa
Even the cops clutter us to starve us (have mercy)
Lyrics merkitys: Jopa poliisit sotkua meille näännyttää meidät (armahda)
The killas is star struck, look at the cars and trucks
Lyrics merkitys: Killas on star iski Katso autojen ja kuorma
Rambo guns, it's hard to get luck
Lyrics merkitys: Rambo aseet, on vaikea saada onnea
Whether fail or a come up, your number is up
Lyrics merkitys: Onko epäonnistuu tai keksiä, numero on jopa
Period, make you bleed Caesarean
Lyrics merkitys: Kauden, tee vuoto keisarileikkaus
Chop through your body, leave you right in the lobby
Lyrics merkitys: Hienonna läpi kehon jättää sinulle juuri aulassa
Hear me, kid? Extra holes right in your derriere
Lyrics merkitys: Kuule minua, poika? Ylimääräiset reiät aivan sinun derriere
The blitzes, the rushes'll touch something, back in the cells
Lyrics merkitys: Blitzes, Kaisla käsitellä jotain takaisin soluissa
Two days later, yup, back in them cuffs again
Lyrics merkitys: Kaksi päivää myöhemmin, Joo, takaisin heissä käsiraudat uudelleen
Or leaning on the customers, hustlers, my hood illustrious
Lyrics merkitys: Tai asiakkaiden, huijareiden, minun hood maineikas nojaten
Marvelous raps, screw on mufflers (have mercy)
Lyrics merkitys: Ihmeellinen rap, kierrä äänenvaimentimet (armahda)

[Chorus]
Lyrics merkitys: [Kuoro]

Ah, ah, ah, ah
Lyrics merkitys: Ah ah, ah, ah
It hurts my heart, to see what's going on
Lyrics merkitys: Se sattuu sydämeni nähdä, mitä tapahtuu
Young men dying now, children going when they're born
Lyrics merkitys: Nuoret miehet kuolevat nyt, kun he ovat syntyneet lapset
Oh no, oh no, oh no, oh whoa
Lyrics merkitys: Voi ei, voi ei, voi ei, voi Haloo
Oh no, oh whoa, where is this world going to? I don't know
Lyrics merkitys: Voi ei, voi Haloo, missä on tämän maailman menossa? En tiedä
Have Mercy (Armahda) Lyrics Have Mercy (Armahda) Lyrics-2
Tämä sivu on suunniteltu tarjoamaan kohteen Armahda sanoitukset, jotka kerätään laulajan Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2 luoman albumin Raekwon mukaan. Voit lukea seuraavan teksti version: Armahda. Jos olet kiinnostunut muista saman albumin kappaleista, napsauta Armahda. Jos haluat löytää kattavan luettelon saman laulajan albumeista, valitse Raekwon. Jos rakastat tällaisia laulun sanoitukset, voit lisätä tämän sivun suosikkiasi. Mukavuus, voit myös ladata kuvan version Armahda tulostaa, tai voit jakaa sen ystäviesi kanssa sähköpostitse, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, jne. Tämän sivun lopussa näet kappaleen sanoitukset Armahda muilla 42-kielillä, mukaan lukien Arabia, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Suomi, Ranska, heprea, Unkari, Italia, Japani, Korea, hollanti, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Thai jne. Toisaalta, kirjoita meille, jos tarvitset Song Lyrics PDF-versio tai haluat ladata MP3 of Armahda ilmaiseksi. Toisaalta, jos tiedät muita kappaleita, jotka eivät sisälly tähän albumiin, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Sisällytämme sen seuraavan tieto kanta päivityksen aikana.