A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Poissa ovat tummat päivää-2) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: Life, Love & Other Mysteries-2 (Elämä, rakkaus & muut mysteerit 2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Lyrics merkitys: Sanat & musiikkia gayla rajojen, jeff rajojen & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Lyrics merkitys: Vieläkin sykkivä sydän, rakkaus kuiskasi nimesi
There were years stumbling in the dark
Lyrics merkitys: Olivat vuotta pahennus pimeässä
Fighting back the tears and pain
Lyrics merkitys: Puolustautuu kyyneleitä ja kipu
But love has kept me safe and sound
Lyrics merkitys: Mutta rakkaus on pitää minut terveenä
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Lyrics merkitys: Niinä päivinä, että tuntui loputonta yötä ei löydy
They're behind me now
Lyrics merkitys: He takanani nyt

(chorus)
Lyrics merkitys: (chorus)
Gone are the dark days
Lyrics merkitys: Poissa ovat tummat päivää
That had me so confused
Lyrics merkitys: Joka oli minulle niin sekava
Now I'm counting the tender ways
Lyrics merkitys: Nyt olen teihin tarjouksen tapoja
That your love has broken through
Lyrics merkitys: Rakkaus on murtanut
And through these eyes no longer covered
Lyrics merkitys: Ja läpi nämä silmät eivät enää peittäneet
I see love that's like no other love I've ever known
Lyrics merkitys: Näen rakkautta, joka ei kuin mitään olen koskaan tuntenut rakkautta
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Lyrics merkitys: Luulisi, olen tietää nyt, että valoa valon tieni
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Lyrics merkitys: Mutta jos joskus alkaa epäillä ja voimani alkaa hävitä
I will be calling out to you
Lyrics merkitys: Olen huusi sinulle
Each day you give reminds me that your love is true
Lyrics merkitys: Joka päivä annat mieleeni, että rakkaus on totta
And it comes shining through
Lyrics merkitys: Ja se tulee paistaa läpi

(repeat chorus)
Lyrics merkitys: (toista chorus)
And as the ages pass
Lyrics merkitys: Ja aikojen
Until I breathe my last
Lyrics merkitys: Kunnes hengittää minun viimeinen
I will be calling out to you
Lyrics merkitys: Olen huusi sinulle
Each day you give reminds me that your love is true
Lyrics merkitys: Joka päivä annat mieleeni, että rakkaus on totta
And it comes shining through
Lyrics merkitys: Ja se tulee paistaa läpi

(repeat chorus)
Lyrics merkitys: (toista chorus)
And as the ages pass
Lyrics merkitys: Ja aikojen
Until I breathe my last
Lyrics merkitys: Kunnes hengittää minun viimeinen
I will be calling out to you
Lyrics merkitys: Olen huusi sinulle
Each day you give reminds me that your love is true
Lyrics merkitys: Joka päivä annat mieleeni, että rakkaus on totta
And it comes shining through
Lyrics merkitys: Ja se tulee paistaa läpi

(repeat chorus)
Lyrics merkitys: (toista chorus)
Gone are the dark days
Lyrics merkitys: Poissa ovat tummat päivää
I saw the light
Lyrics merkitys: Näin valon
I saw the light...
Lyrics merkitys: Näin valon...
Gone Are the Dark Days-2 (Poissa ovat tummat päivää-2) Lyrics Gone Are the Dark Days-2 (Poissa ovat tummat päivää-2) Lyrics-2

Enemmän albumit: Point of Grace