A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Because You Are-2 (Koska ovat-2) Lyrics

Taiteilijat: Point of Grace (Point of Grace)

Albumi: How You Live-2 (Miten elää 2)

Infinite beauty, humbly and faint
Lyrics merkitys: Ääretön kauneus, nöyrästi ja heikko
In a mortal and breakable body You came
Lyrics merkitys: Kuolevainen ja särkyvää kehon tuli
To rescue our souls from the debts they were in
Lyrics merkitys: Pelastamaan meidän sielumme ne velat
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics merkitys: Johtuen vaikka peittämään syntejäni

Master and servant together in one
Lyrics merkitys: Master ja palvelija yhdessä yhdessä
Come to redeem what our hearts had undone
Lyrics merkitys: Tuleva lunastamaan sydämemme hukassa
Saviour of all, come to gather his kin
Lyrics merkitys: Vapahtaja, tulla kokoamaan hänen läheisilleen
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics merkitys: Johtuen vaikka peittämään syntejäni

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics merkitys: Pyhä, unbreakable, ääretön Jumala
Ever unchanging in all that You are
Lyrics merkitys: Koskaan muuttumaton kaikessa, että olet
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics merkitys: Valo ja aurinko ja tähdet
You are I am and I am because You are
Lyrics merkitys: Sinulle minä olen ja olen, koska olet

Shepherd and pastured a wandering sheep
Lyrics merkitys: Paimen ja vaeltava lampaat laiduntavat
Gave up His life so our own we could keep
Lyrics merkitys: Antoi jopa elämänsä niin meidän oma voisimme pitää
Soldier in battle for souls He might win
Lyrics merkitys: Sielut, hän voisi voittaa taistelussa kaatuneen sotilaan
Because of, in spite of, to cover my sins
Lyrics merkitys: Johtuen vaikka peittämään syntejäni

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics merkitys: Pyhä, unbreakable, ääretön Jumala
Ever unchanging in all that You are
Lyrics merkitys: Koskaan muuttumaton kaikessa, että olet
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics merkitys: Valo ja aurinko ja tähdet
You are I am and I am because You are
Lyrics merkitys: Sinulle minä olen ja olen, koska olet

Humbly forsaking His heavenly seat
Lyrics merkitys: Nöyrästi hylänneet hänen taivaallinen paikka
Beaten, bloodied and washing my feet
Lyrics merkitys: Hakattiin, bloodied ja minun jalat
Opened our eyes to what loving it means
Lyrics merkitys: Avannut silmämme mitä rakastaminen merkitsee
The blood on my hands is what washes me clean
Lyrics merkitys: Veri käteni on pesee minulle puhdas

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics merkitys: Pyhä, unbreakable, ääretön Jumala
Ever unchanging in all that You are
Lyrics merkitys: Koskaan muuttumaton kaikessa, että olet
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics merkitys: Valo ja aurinko ja tähdet
You are I am and I am because You are
Lyrics merkitys: Sinulle minä olen ja olen, koska olet

Holy, unbreakable, infinite God
Lyrics merkitys: Pyhä, unbreakable, ääretön Jumala
Ever unchanging in all that You are
Lyrics merkitys: Koskaan muuttumaton kaikessa, että olet
Light of the world and the sun and the stars
Lyrics merkitys: Valo ja aurinko ja tähdet
You are I am and I am
Lyrics merkitys: Sinulle minä olen ja olen
You are I am and I am because You are
Lyrics merkitys: Sinulle minä olen ja olen, koska olet
Because You Are-2 (Koska ovat-2) Lyrics Because You Are-2 (Koska ovat-2) Lyrics-2

Enemmän albumit: Point of Grace