A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Soilwork

Soilwork (Soilwork)

Soilwork سوئدی مرگ ملودیک باند فلز از هلسينبوری است. آنها در حال حاضر امضا به انفجار هسته ای. در اواخر سال 1995 توسط Björn Strid و پیتر Wichers در اصل نام نژاد تحتانی تشکیل گروه خود را در اواخر 1996 تغییر نام به Soilwork (به معنی "از زمین تا کار").