A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zero Crossing (عبور از صفر) متن ترانه

هنرمندان: Color Theory (تئوری رنگ)

آلبوم: The Thought Chapter (فصل انديشه)

class="lyric-body">I was scared of dentists and the dark
اشعار معنی: کلاس = "lyric بدن" > از دندانپزشکان و تاریکی ترسیده بودم
I was scared of pretty girls and starting conversations
اشعار معنی: من ترس از دختران زیبا و گفتگو شروع شد
Oh, all my friends are turning green
اشعار معنی: آه، همه دوستان سبز می چرخد
You're the magician's assistant in their dreams
اشعار معنی: جادوگر دستیار در رویاهای خود شما

Oh, and they come unstuck
اشعار معنی: اوه، و آنها unstuck آمده

Lady, running down to the riptide
اشعار معنی: خانم اجرا riptide
Taken away to the dark side
اشعار معنی: بردند به سمت تاریک
I wanna be your left hand man
اشعار معنی: من می خواهم به انسان دست چپ خود را
I love you when you're singing that song and
اشعار معنی: هنگامی که شما هستید که آهنگ آواز من شما را دوست دارم و
I got a lump in my throat because
اشعار معنی: یک توده در گلو من چرا شدم
You're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه

There's this movie that I think you'll like
اشعار معنی: این فیلم که من فکر می کنم شما می خواهم وجود دارد
This guy decides to quit his job and heads to New York City
اشعار معنی: این پسر تصمیم به ترک او کار و سر به شهر نیویورک
This cowboy's running from the south
اشعار معنی: در حال اجرا این گاوچران از جنوب
And she's been living on the highest shelf
اشعار معنی: و او زندگی می کنند در بالاترین قفسه

Oh, and they come unstuck
اشعار معنی: اوه، و آنها unstuck آمده

Lady, running down to the riptide
اشعار معنی: خانم اجرا riptide
Taken away to the dark side
اشعار معنی: بردند به سمت تاریک
I wanna be your left hand man
اشعار معنی: من می خواهم به انسان دست چپ خود را
I love you when you're singing that song and
اشعار معنی: هنگامی که شما هستید که آهنگ آواز من شما را دوست دارم و
I got a lump in my throat because
اشعار معنی: یک توده در گلو من چرا شدم
You're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه

I just wanna, I just wanna know
اشعار معنی: فقط می خواهم، من فقط می خواهم بدانم
If you're gonna, if you're gonna stay
اشعار معنی: اگر شما در حال رفتن به, اگر شما قصد اقامت
I just gotta, I just gotta know
اشعار معنی: من فقط، من فقط می دانم عاشق عاشق
I can't have it, I can't have it any other way
اشعار معنی: من این را داشته باشید، من نمی تواند آن را به هیچ وجه
I swear she's destined for the screen
اشعار معنی: من قسم می خورم او را برای صفحه مقصد
Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen, oh
اشعار معنی: نزدیک ترین چیز به میشل فایفر که شما تا کنون، آه دیده ام

Lady, running down to the riptide
اشعار معنی: خانم اجرا riptide
Taken away to the dark side
اشعار معنی: بردند به سمت تاریک
I wanna be your left hand man
اشعار معنی: من می خواهم به انسان دست چپ خود را
I love you when you're singing that song and
اشعار معنی: هنگامی که شما هستید که آهنگ آواز من شما را دوست دارم و
I got a lump in my throat because
اشعار معنی: یک توده در گلو من چرا شدم
You're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه

Oh lady, running down to the riptide
اشعار معنی: آه بانوی اجرا riptide
Taken away to the dark side
اشعار معنی: بردند به سمت تاریک
I wanna be your left hand man
اشعار معنی: من می خواهم به انسان دست چپ خود را
I love you when you're singing that song and
اشعار معنی: هنگامی که شما هستید که آهنگ آواز من شما را دوست دارم و
I got a lump in my throat because
اشعار معنی: یک توده در گلو من چرا شدم
You're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه

Oh lady, running down to the riptide
اشعار معنی: آه بانوی اجرا riptide
Taken away to the dark side
اشعار معنی: بردند به سمت تاریک
I wanna be your left hand man
اشعار معنی: من می خواهم به انسان دست چپ خود را
I love you when you're singing that song and
اشعار معنی: هنگامی که شما هستید که آهنگ آواز من شما را دوست دارم و
I got a lump in my throat because
اشعار معنی: یک توده در گلو من چرا شدم
You're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه
I got a lump in my throat because you're gonna sing the words wrong
اشعار معنی: از آنجا که شما در حال رفتن به خواندن کلمات اشتباه یک توده در گلو من شدم
Zero Crossing (عبور از صفر) متن ترانه Zero Crossing (عبور از صفر) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ عبور از صفر که در آلبوم فصل انديشه ایجاد شده توسط "خواننده تئوری رنگ" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر عبور از صفر را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید عبور از صفر. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی تئوری رنگ کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر عبور از صفر را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ عبور از صفر را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از عبور از صفر به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.