A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X-Ray-5 (X Ray 5) متن ترانه

هنرمندان: John Reuben (جان Reuben)

آلبوم: Are We There Yet?-2 (ما هنوز هست؟ -2)

Broken reality there's no means of escape
اشعار معنی: واقعیت وجود شکسته هیچ وسیله فرار است
Broken reality lookin' to leave this mind-state
اشعار معنی: واقعیت های شکسته نگاه ' به ترک این حالت ذهن
But the more that I leaave the harder it is to come
اشعار معنی: اما بیشتر که من leaave سخت است آن را به
Back
اشعار معنی: پشت
Now I'm livin' out these lies that I call my trap
اشعار معنی: حالا من هستم livin' کردن این دروغ که من تماس بگیرید من دام
And I call it that 'cause I didn't do this intentionally
اشعار معنی: و چون من این رو عمدا نكردن من که اسمش
What I now call my trap I used to call my fantasy
اشعار معنی: آنچه که من در حال حاضر اسمش من دام من مورد استفاده برای فانتزی من تماس بگیرید
And why do I fantasize in order to leave the reality
اشعار معنی: و چرا من انجام fantasize به منظور ترک واقعیت
Of not being able to relate personally or socially
اشعار معنی: قادر به ارتباط شخصی یا اجتماعی بودن
Sometimes I wonder what it would feel like to be
اشعار معنی: گاهی اوقات من تعجب آنچه در آن احساس شبیه به
Respected
اشعار معنی: محترم
But until then I'll dream about bein' accepted
اشعار معنی: اما تا آن زمان من خواب مورد ا ' پذیرفته
I wonder what it would feel like to be respected
اشعار معنی: من تعجب آنچه در آن احساس شبیه به احترام

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]
All wrong no right no one no sun no light this life
اشعار معنی: همه حق ندارد هیچ کس هیچ اشتباه خورشید نور هیچ این زندگی
This fight I'll hide inside no matter where you go you
اشعار معنی: این مبارزه من داخل بدون توجه به جایی که شما بروید، پنهان کنید
Can't escape what's inside
اشعار معنی: است در داخل فرار کند

man somebody get me out of this place
اشعار معنی: مرد کسی به من می کنید از این مکان
Of lonliness hopelessness depression and disgrace
اشعار معنی: Lonliness ناامیدی افسردگی و رسوایی
At this pace I'm on the verge of self-destruction
اشعار معنی: در این سرعت من را در آستانه نابودی خود هستم
With nothin' to go on but my self instruction
اشعار معنی: با چیزی برای رفتن اما من آموزش خود
So what then does that leave me
اشعار معنی: پس چه پس از آن که من را ترک کند
I try to communicate with the world, but none of you
اشعار معنی: من سعی به برقراری ارتباط با جهان است، اما هیچ یک از شما
Out there could perceive me
اشعار معنی: وجود من را درک کند
So instead of words I began to express through action
اشعار معنی: پس به جای واژه های من شروع به عمل
So anger n' rage became my mere satisfaction hate
اشعار معنی: پس خشم n' خشم شد من نفرت صرف رضایت
Fills my being I'm seeing no means of release
اشعار معنی: پر بودن من من دیدن هیچ به معنای آزادی
So I escape into my fantasy where I live in peace
اشعار معنی: بنابراین من به فانتزی من جایی که من را در صلح زندگی می کنند فرار
Here I can be anybody I want to here I can be anybody
اشعار معنی: اینجا من می توانم هر کسی من می خواهم به اینجا من می تواند هر کسی باشد
I choose to
اشعار معنی: من انتخاب می کنم
Here in this place I feel good there's no restriction
اشعار معنی: اینجا در این مکان بدون محدودیت وجود دارد احساس می کنم خوب
This place is so good that it's become my addiction
اشعار معنی: این خیلی خوب است که آن را تبدیل به اعتیاد من است

I say I'm not lost but why am I searchin
اشعار معنی: من می گویم من از دست رفته اما چرا من searchin هستم
I say pain don't fade me but then again why am I
اشعار معنی: من می گویم درد من اما سپس دوباره محو نمی چرا من
Hurtin'
اشعار معنی: Hurtin'
I say I won't show emotion but yet
اشعار معنی: من می گویم من نمی خواهد نشان دهد که احساسات اما هنوز
I can't hide these eyes that have been stained by
اشعار معنی: من نمی تونم این چشم است که توسط آغشته شده پنهان
Tears
اشعار معنی: اشک
I say I can't be held back but yet I've been in the
اشعار معنی: من می گویم من نمی تواند برگزار شود اما هنوز من شده است در
Same place for years
اشعار معنی: همان محل سال
I say I wanna feel free but somethin' keeps me bound
اشعار معنی: من می گویم چیزی هست من محدود نگه می دارد اما من می خواهم به شما میتوانید
I say I wanna go higher but my feet haven't even left
اشعار معنی: من می خواهم بالاتر بروم اما پاهایم حتی چپ نمی گویم
The ground
اشعار معنی: زمین
Man I told y'all I didn't care but then again why is
اشعار معنی: مرد y'all نیست برام اما سپس دوباره چرا گفتم است
My heart heavy
اشعار معنی: سنگین قلب من
I told the world to bring it on but deep down I knew I
اشعار معنی: گفتم جهان به آن را در آورد اما عمیق کردن من می دانستم که من
Wasn't ready
اشعار معنی: آماده نیست
I said I couldn't be deceived meanwhile I'm walking
اشعار معنی: گفتم من نمی تواند در ضمن من قدم زدن فریب
Into the same old traps
اشعار معنی: به تله قدیمی
I said I couldn't be broke as I watched my world
اشعار معنی: گفتم که من به تماشای دنیای من من نمی تواند شکست
Collapse
اشعار معنی: سقوط
As I watch my world collapse
اشعار معنی: فروپاشی دنیای من من
Watch my world collapse
اشعار معنی: سازمان دیده بان جهانی من سقوط

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]

No matter where you go you can't escape what's inside
اشعار معنی: بدون توجه به جایی که شما را به شما نمی تواند فرار است در داخل
No matter where you go you can't escape what's inside
اشعار معنی: بدون توجه به جایی که شما را به شما نمی تواند فرار است در داخل
No matter where you go you can't escape what's inside
اشعار معنی: بدون توجه به جایی که شما را به شما نمی تواند فرار است در داخل
No matter where I go
اشعار معنی: مهم نیست که بروم
X-Ray-5 (X Ray 5) متن ترانه X-Ray-5 (X Ray 5) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ X Ray 5 که در آلبوم ما هنوز هست؟ -2 ایجاد شده توسط "خواننده جان Reuben" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر X Ray 5 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید X Ray 5. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی جان Reuben کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر X Ray 5 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ X Ray 5 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از X Ray 5 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.