Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه

هنرمندان: Soilwork (Soilwork)

آلبوم: The Living Infinite (زندگی بی نهایت)

The shackles of a lifetime
اشعار معنی: قید یک عمر
Are bound to be broken
اشعار معنی: ملزم به شکسته شود
My fate will be sinking
اشعار معنی: سرنوشت من غرق خواهد شد
To a world beneath
اشعار معنی: به دنیایی

Dedicating my hopes and fears
اشعار معنی: اختصاص امیدها و ترس
To the world below
اشعار معنی: به جهان زیر
It will swallow all my visions
اشعار معنی: آن همه سند چشم انداز را فرو برد
And turn them into gold
اشعار معنی: و آنها را تبدیل به طلا
I wanna pierce the surface of dreams
اشعار معنی: من می خواهم به سوراخ سطح رویاها
I wanna go where there is no need
اشعار معنی: من می خواهم بروم که در آن نیازی به
To accommodate my beliefs
اشعار معنی: به جای باورهای من
And preserve the disease
اشعار معنی: و حفظ این بیماری

There will be no one to tell you why
اشعار معنی: وجود خواهد داشت هیچ کس به شما بگویم چرا
Why we need to pursue our dreams
اشعار معنی: چرا ما باید دنبال رویاهای ما
A gift of resemblance
اشعار معنی: هدیه شباهت
Without the greed
اشعار معنی: بدون حرص و آز
A new constitution
اشعار معنی: قانون اساسی جدید

It will bring us apart
اشعار معنی: آن خواهد شد ما را از هم جدا
Then build it all up
اشعار معنی: سپس آن را در همه تا ساخت
To challenge our fearful waters
اشعار معنی: چالش ما آب ترس
I can sense what it's like
اشعار معنی: من می تواند احساس را
And what if it might
اشعار معنی: و اگر آن را ممکن است
Be the key to a new conclusion
اشعار معنی: کلید به یک نتیجه گیری جدید

Stay aware of all that you bare
اشعار معنی: آگاه باشید که شما لخت ماندن
Far below the sun
اشعار معنی: کنون در زیر خورشید
(I'll take you there)
اشعار معنی: (من شما وجود دارد را)
It won't ever cease, it numbs the feel
اشعار معنی: آن هرگز متوقف نخواهد شد، آن احساس numbs
So unlock the damage done
اشعار معنی: پس باز آسیب انجام می شود
(I'll take you there)
اشعار معنی: (من شما وجود دارد را)

The feelings you carry won't ever die
اشعار معنی: احساسات شما همیشه مرگ نمی
They're one with eternity
اشعار معنی: آنها با ابدیت
The tears you've shed
اشعار معنی: اشک ریخته ام
The words you said
اشعار معنی: کلمات گفتيد

Are all a part of a constant realm
اشعار معنی: همه بخشی از قلمرو ثابت
Withering emotions
اشعار معنی: پژمرده احساسات
Turn into mindful dust
اشعار معنی: به فکر گرد و غبار
The reality you've known
اشعار معنی: واقعیت شناخته شده است
Has always fed your trust
اشعار معنی: همیشه از اعتماد خود را تغذیه است

There will be on one to tell you why
اشعار معنی: وجود داشته باشد در یکی به شما بگویم چرا
Why we need to pursue our dreams
اشعار معنی: چرا ما باید دنبال رویاهای ما
A gift of resemblance
اشعار معنی: هدیه شباهت
Without the greed
اشعار معنی: بدون حرص و آز
A new constitution
اشعار معنی: قانون اساسی جدید

Believe me,
اشعار معنی: باور کن
There will be something else
اشعار معنی: چیز دیگری وجود داشته باشد
That drains you
اشعار معنی: که شما را تخلیه
From unwelcomed distress
اشعار معنی: از پریشانی unwelcomed
So bring it to a whole new dimension
اشعار معنی: پس آن را به یک بعد کاملا جدید
Captured in the deep
اشعار معنی: اسیر در عمیق

It will bring us apart
اشعار معنی: آن خواهد شد ما را از هم جدا
Then build it all up
اشعار معنی: سپس آن را در همه تا ساخت
To challenge our fearful waters
اشعار معنی: چالش ما آب ترس
Can sense what it's like
اشعار معنی: می تواند احساس را
And what if it might
اشعار معنی: و اگر آن را ممکن است
Be the key to a new conclusion
اشعار معنی: کلید به یک نتیجه گیری جدید

Stay aware of all that you bare
اشعار معنی: آگاه باشید که شما لخت ماندن
Far below the sun
اشعار معنی: کنون در زیر خورشید
(I'll take you there)
اشعار معنی: (من شما وجود دارد را)
It won't ever cease. It numbs the feel
اشعار معنی: هرگز متوقف نخواهد شد. آن احساس numbs
So unlock the damage done
اشعار معنی: پس باز آسیب انجام می شود

Stay aware of all that you bare
اشعار معنی: آگاه باشید که شما لخت ماندن
Far below the sun
اشعار معنی: کنون در زیر خورشید
(I'll take you there)
اشعار معنی: (من شما وجود دارد را)
It won't ever cease, it numbs the feel
اشعار معنی: آن هرگز متوقف نخواهد شد، آن احساس numbs
So unlock the damage done
اشعار معنی: پس باز آسیب انجام می شود
(I'll take you there)
اشعار معنی: (من شما وجود دارد را)
The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه-2 The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه-3 The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه-4 The Living Infinite II (زندگی دوم بی نهایت) متن ترانه-5
این صفحه برای ارائه متن آهنگ زندگی دوم بی نهایت که در آلبوم زندگی بی نهایت ایجاد شده توسط "خواننده Soilwork" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر زندگی دوم بی نهایت را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید زندگی دوم بی نهایت. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی Soilwork کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر زندگی دوم بی نهایت را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ زندگی دوم بی نهایت را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از زندگی دوم بی نهایت به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.