A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (دهنده و هدیه 2) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: Home for the Holidays-13 (خانه برای تعطیلات 13)

Three men and a star in the sky
اشعار معنی: سه مرد و یک ستاره در آسمان
Oh what I would give for a wisdom so bright
اشعار معنی: آه چه من برای عقل روشن می دهد
One girl with a journey to make
اشعار معنی: یک دختر با یک سفر به
Oh how I wish I was that brave
اشعار معنی: آه چگونه شجاع که کاش من بود

Fearless, shameless, faith through the dark
اشعار معنی: ایمان بی باک، بی شرم، از طریق تاریکی
How I wish I was as strong as they are
اشعار معنی: چگونه کاش بودم قوی از آنها

You say come to me wait no more
اشعار معنی: شما بیا بگو به من صبر کنید نه بیشتر
I give you all you're asking for
اشعار معنی: من شما را همه شما درخواست کنید
Forget the lies this world has told
اشعار معنی: دروغ گفته است این جهان را فراموش کرده ام
I'll wrap your life in linen gold
اشعار معنی: من زندگی خود را در طلا کتانی قرار می دادن
I'm more than just only
اشعار معنی: من بیش از فقط فقط
One night that's holy
اشعار معنی: یک شب که مقدس است
I?m your star and I'm your wish
اشعار معنی: من? m ستاره خود و من هستم شما آرزو
Cause I am both the giver and the gift
اشعار معنی: علت من دهنده و هدیه

A child far away born in the night
اشعار معنی: کودک دور دنیا در شب
Too young to know what is meant for his life
اشعار معنی: بیش از حد جوان به چه منظور به ملا
But he'll grow and he'll love more than anyone can
اشعار معنی: اما او را رشد دهد و او را به بیش از هر کسی می تواند عشق
And the world's gonna see a light where he stands
اشعار معنی: و جهان به نور که در آن او می ایستد

He'll say come to me wait no more
اشعار معنی: او می گویم بیا به من صبر کنید نه بیشتر
I give you all you're asking for
اشعار معنی: من شما را همه شما درخواست کنید

Forget the lies this world has told
اشعار معنی: دروغ گفته است این جهان را فراموش کرده ام
I'll wrap your life in linen gold
اشعار معنی: من زندگی خود را در طلا کتانی قرار می دادن
I'm more than just only
اشعار معنی: من بیش از فقط فقط
One night that's holy
اشعار معنی: یک شب که مقدس است
I'm your star and I'm your wish
اشعار معنی: من ستاره خود و شما آرزوی من
Cause I am both the giver and the gift
اشعار معنی: علت من دهنده و هدیه

Christmas Eve, all I see
اشعار معنی: شب کریسمس بینم
Is snow on the trees
اشعار معنی: برف بر روی درختان است
And it's white and it glows
اشعار معنی: و سفید است و آن را درخشد
That's how I want to be
اشعار معنی: است که چگونه من می شود

And You say come to me wait no more
اشعار معنی: و شما بیا بگو به من صبر کنید نه بیشتر
I give you all you're asking for
اشعار معنی: من شما را همه شما درخواست کنید
Forget the lies this world has told
اشعار معنی: دروغ گفته است این جهان را فراموش کرده ام
I'll wrap your life in linen gold
اشعار معنی: من زندگی خود را در طلا کتانی قرار می دادن
I'm more than just only
اشعار معنی: من بیش از فقط فقط
One night that's holy
اشعار معنی: یک شب که مقدس است
I'm your star and I'm your wish
اشعار معنی: من ستاره خود و شما آرزوی من
Cause I am both the giver and the gift
اشعار معنی: علت من دهنده و هدیه
The giver and the gift
اشعار معنی: دهنده و هدیه
The Giver and the Gift-2 (دهنده و هدیه 2) متن ترانه The Giver and the Gift-2 (دهنده و هدیه 2) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ دهنده و هدیه 2 که در آلبوم خانه برای تعطیلات 13 ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر دهنده و هدیه 2 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید دهنده و هدیه 2. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر دهنده و هدیه 2 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ دهنده و هدیه 2 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از دهنده و هدیه 2 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس