A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Questione di sguardi (Questione دی sguardi) متن ترانه

هنرمندان: Paola Turci (پائولا Turci)

آلبوم: I-1 (I-1)

Voglio solo che ti perda
اشعار معنی: Voglio انفرادی چه ز perda
Non ti chiedo quanto resterai… no
اشعار معنی: ز غیر chiedo quanto resterai هیچ
Né promesse né ricordi
اشعار معنی: Né promesse né ricordi
Non è quello oh no, lo sai
اشعار معنی: شکل غیر quello آه نه، حقیقت سای
Un minuto per averti un saluto quando te
اشعار معنی: Minuto سازمان ملل متحد در averti سازمان ملل saluto quando ته
Ne vai poi
اشعار معنی: Ne poi وای
Quando passa questa notte
اشعار معنی: گل questa Quando passa
Come un sogno passerai
اشعار معنی: سازمان ملل متحد sogno passerai آمده
Che domani è tardi
اشعار معنی: "چه" domani شکل tardi
Che adesso è si
اشعار معنی: "چه" adesso شکل سی
Si per come mi parli
اشعار معنی: سی در آمده parli mi

Tu perché siamo qui
اشعار معنی: توو perché siamo qui
È questione di sguardi
اشعار معنی: شکل questione دی sguardi
È, ah… un attimo
اشعار معنی: شکل، آه attimo سازمان ملل متحد
Così, così magnetico
اشعار معنی: Così così magnetico
Così, così
اشعار معنی: Così così
Senti come si colora
اشعار معنی: Senti آمده colora سی
Questa notte che poi
اشعار معنی: Questa شب چه poi
Mai più
اشعار معنی: مای più
Senti cosa si respira
اشعار معنی: Senti cosa سی respira
Vorrei dirti eh…
اشعار معنی: Vorrei dirti سوگند ملایمی؟…
Vorrei che tu
اشعار معنی: توو چه Vorrei
Non sarà per una sera
اشعار معنی: غیر sarà در سرم una
Che domani ancora noi
اشعار معنی: چه domani ancora noi
Che domani torni
اشعار معنی: چه domani torni
Che va bene così
اشعار معنی: "چه" و روی سويه های باکتريايی così
Tu per come mi parli
اشعار معنی: توو در آمده parli mi
Tu perché siamo qui
اشعار معنی: توو perché siamo qui
È questione di sguardi
اشعار معنی: شکل questione دی sguardi
È, ah.. un attimo
اشعار معنی: شکل، آه... سازمان ملل attimo
Così, così lunatico
اشعار معنی: Così così lunatico
Così, così fantastico
اشعار معنی: Così così fantastico
Così, così
اشعار معنی: Così così

Nessuna resistenza
اشعار معنی: Nessuna resistenza
Nessuna pietà
اشعار معنی: Nessuna pietà
Ci arrendiamo all'evidenza
اشعار معنی: Ci arrendiamo all'evidenza
E alla voglia di libertà
اشعار معنی: E alla voglia دی libertà
È un giorno di vacanza o cosa sarà
اشعار معنی: شکل سازمان ملل متحد روز دی vacanza o cosa sarà
Ma adesso vieni
اشعار معنی: کارشناسی ارشد adesso توسعه افکار و مستحکم
Adesso sono qua
اشعار معنی: Adesso دوره qua
E' questione di sguardi, o no o no
اشعار معنی: E' questione دی sguardi o o هیچ هیچ
Tu per come mi parli
اشعار معنی: توو در آمده parli mi
È questione di sguardi
اشعار معنی: شکل questione دی sguardi
È, ah.. un attimo
اشعار معنی: شکل، آه... سازمان ملل attimo
Così, così magnetico
اشعار معنی: Così così magnetico
Così, così lunatico
اشعار معنی: Così così lunatico
Così, così o no
اشعار معنی: Così così ای هیچ
Che domani torni (domani torni)
اشعار معنی: چه domani torni (domani torni)
Che va bene così (va bene così)
اشعار معنی: "چه" و روی سويه های باکتريايی così (و così روی سويه های باکتريايی)
Che domani torni
اشعار معنی: چه domani torni
Che va bene così
اشعار معنی: "چه" و روی سويه های باکتريايی così
Si per come mi parli
اشعار معنی: سی در آمده parli mi
Tu perché siamo qui
اشعار معنی: توو perché siamo qui
È questione di sguardi
اشعار معنی: شکل questione دی sguardi
È un attimo così, così, così, così
اشعار معنی: شکل سازمان ملل attimo così، così، così، così
Questione di sguardi (Questione دی sguardi) متن ترانه Questione di sguardi (Questione دی sguardi) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ Questione دی sguardi که در آلبوم I-1 ایجاد شده توسط "خواننده پائولا Turci" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر Questione دی sguardi را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید Questione دی sguardi. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی پائولا Turci کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر Questione دی sguardi را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ Questione دی sguardi را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از Questione دی sguardi به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.