A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Over the Rainbow-560 (بیش از رنگین کمان 560) متن ترانه

هنرمندان: Altered States (ایالات تغییر)

آلبوم: Plays Standards-2 (نقش استاندارد 2)

Somewhere over the rainbow, way up high
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان، راه اندازی بالا
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
اشعار معنی: که من از یک بار در لالایی شنیده است.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان آسمان آبی هستند
And the dreams that you dare to dream,
اشعار معنی: و رویاها که شما جرات به رویا
Really do come true.
اشعار معنی: واقعا تحقق یابد.

Someday I'll wish upon a star
اشعار معنی: روزی خواهیم کاش بر ستاره ای
And wake up where the clouds are far behind me.
اشعار معنی: و بیدار کنید کجا ابرها مراتب پشت سر من هستند.
Where troubles melt like lemon drops,
اشعار معنی: که در آن ذوب مشکلات مانند قطره لیمو،
High above the chimney tops,
اشعار معنی: بالا بالاتر صدر دودکش
That's where you'll find me.
اشعار معنی: این است که در آن شما من را پیدا کنید.

Somewhere over the rainbow, blue birds fly
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان، پرندگان آبی پرواز
Birds fly over the rainbow
اشعار معنی: پرواز پرندگان بیش از رنگین کمان
Why then, oh why can't I?
اشعار معنی: پس چرا آه چرا نمی توانم؟
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow
اشعار معنی: اگر پرواز مبارک bluebirds کمی فراتر از رنگین کمان
Why, oh why can't I?
اشعار معنی: چرا آه چرا نمی توانم؟

Somewhere over the rainbow, way up high
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان، راه اندازی بالا
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
اشعار معنی: که من از یک بار در لالایی شنیده است.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان آسمان آبی هستند
And the dreams that you dare to dream,
اشعار معنی: و رویاها که شما جرات به رویا
Really do come true.
اشعار معنی: واقعا تحقق یابد.

Someday I'll wish upon a star
اشعار معنی: روزی خواهیم کاش بر ستاره ای
And wake up where the clouds are far behind me.
اشعار معنی: و بیدار کنید کجا ابرها مراتب پشت سر من هستند.
Where troubles melt like lemon drops,
اشعار معنی: که در آن ذوب مشکلات مانند قطره لیمو،
High above the chimney tops,
اشعار معنی: بالا بالاتر صدر دودکش
That's where you'll find me.
اشعار معنی: این است که در آن شما من را پیدا کنید.

Somewhere over the rainbow, blue birds fly
اشعار معنی: جایی بیش از رنگین کمان، پرندگان آبی پرواز
Birds fly over the rainbow
اشعار معنی: پرواز پرندگان بیش از رنگین کمان
Why then, oh why can't I?
اشعار معنی: پس چرا آه چرا نمی توانم؟
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow
اشعار معنی: اگر پرواز مبارک bluebirds کمی فراتر از رنگین کمان
Why, oh why can't I?
اشعار معنی: چرا آه چرا نمی توانم؟
Over the Rainbow-560 (بیش از رنگین کمان 560) متن ترانه Over the Rainbow-560 (بیش از رنگین کمان 560) متن ترانه-2 Over the Rainbow-560 (بیش از رنگین کمان 560) متن ترانه-3 Over the Rainbow-560 (بیش از رنگین کمان 560) متن ترانه-4
این صفحه برای ارائه متن آهنگ بیش از رنگین کمان 560 که در آلبوم نقش استاندارد 2 ایجاد شده توسط "خواننده ایالات تغییر" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر بیش از رنگین کمان 560 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید بیش از رنگین کمان 560. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی ایالات تغییر کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر بیش از رنگین کمان 560 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ بیش از رنگین کمان 560 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از بیش از رنگین کمان 560 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.