A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (در زمین سبز خدا) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: How You Live (چگونه شما زندگی می کنند)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
اشعار معنی: در زمین خدا سبز اقیانوس شنا در درخشان بلوز
The yellow sun warms me and you
اشعار معنی: زرد خورشید گرم مغز من و شما
'Til it's chased by an iridescent moon
اشعار معنی: تا آن را با ماه رنگین کمانی تعقیب
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

On God's green earth the mountains climb with purple haze
اشعار معنی: در زمین خدا سبز کوه صعود با رقیق ارغوانی
Against a sky of stormy grays
اشعار معنی: برابر آسمان های خاکستری طوفانی
There are ebony nights and silver days
اشعار معنی: آبنوس شب و روز نقره وجود دارد
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

We live, we laugh and love and dance
اشعار معنی: ما، ما خنده و عشق و رقص زندگی
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
اشعار معنی: چون خدا همه چیز زیبا و کامل در دست خود می کند
We rise from the ashes of our past
اشعار معنی: ما از خاکستر گذشته ما افزایش می یابد
'Cause we've learned the truth at last
اشعار معنی: چون ما حقیقت را در گذشته آموخته ام
Love is not blind
اشعار معنی: عشق کور است
Every color shines
اشعار معنی: می درخشد در هر رنگی
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

On God's green earth...if eery color was the same
اشعار معنی: اگر رنگ eery همان در خدا زمین... سبز
And every child had just one name
اشعار معنی: و هر کودک تنها یک نام بود
There'd be no beauty for each of us to claim
اشعار معنی: وجود خواهد داشت هیچ زیبایی برای هر یک از ما به ادعای

On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا
We see the scars of yesterday
اشعار معنی: زخم دیروز می بینیم
Of wars that we cannot erase
اشعار معنی: از جنگ است که ما را پاک کند
But we can walk hand in hand in healing grace
اشعار معنی: اما ما راه رفتن دست در دست در شفا فضل
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

We live, we laugh and love and dance
اشعار معنی: ما، ما خنده و عشق و رقص زندگی
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
اشعار معنی: چون خدا همه چیز زیبا و کامل در دست خود می کند
We rise from the ashes of our past
اشعار معنی: ما از خاکستر گذشته ما افزایش می یابد
'Cause we've learned the truth at last
اشعار معنی: چون ما حقیقت را در گذشته آموخته ام
Love is not blind
اشعار معنی: عشق کور است
Every color shines
اشعار معنی: می درخشد در هر رنگی
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

(bridge)
اشعار معنی: (پل)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
اشعار معنی: اگر تنها رودخانه raged و نفرت همه ذوب دور?
We can live in peace today!
اشعار معنی: ما در صلح زندگی می کنند می توانید!
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

We live, we laugh and love and dance
اشعار معنی: ما، ما خنده و عشق و رقص زندگی
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
اشعار معنی: چون خدا همه چیز زیبا و کامل در دست خود می کند
We live, we laugh and love and dance
اشعار معنی: ما، ما خنده و عشق و رقص زندگی
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
اشعار معنی: چون خدا همه چیز زیبا و کامل در دست خود می کند
We rise from the ashes of our past
اشعار معنی: ما از خاکستر گذشته ما افزایش می یابد
'Cause we've learned the truth at last
اشعار معنی: چون ما حقیقت را در گذشته آموخته ام
Love is not blind
اشعار معنی: عشق کور است
Every color shines
اشعار معنی: می درخشد در هر رنگی
On God's green earth
اشعار معنی: در زمین سبز خدا

On God's Green Earth (در زمین سبز خدا) متن ترانه On God's Green Earth (در زمین سبز خدا) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ در زمین سبز خدا که در آلبوم چگونه شما زندگی می کنند ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر در زمین سبز خدا را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید در زمین سبز خدا. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر در زمین سبز خدا را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ در زمین سبز خدا را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از در زمین سبز خدا به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس