who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-2 (زندگی میراث 2) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: Point of Grace-4 (نقطه فضل 4)

My father knew it
اشعار معنی: پدرم آن را می دانستند
And his before him
اشعار معنی: و او قبل از او
And it goes way back down the line
اشعار معنی: و آن راه می رود پایین خط
They had a vision
اشعار معنی: آنها تا به حال چشم انداز
A prayer for the future
اشعار معنی: نماز برای آینده
For what I would believe in time
اشعار معنی: برای چه می خواهم من را در زمان باور
Now I'm not perfect
اشعار معنی: در حال حاضر من کامل نیستم
Life's not easy
اشعار معنی: زندگی آسان است
But I wouldn't take the world for what they gave to me
اشعار معنی: اما من نمی خواهد جهان را برای آنچه آنها را به من داد

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]
I'm living the legacy
اشعار معنی: من میراث زندگی می کنند
Walking the path that the faithful have laid down
اشعار معنی: پیاده روی مسیر است که مؤمنان گذاشته اند
I'm living the legacy
اشعار معنی: من میراث زندگی می کنند
Finding the hope that my fathers found
اشعار معنی: امید است که پدران من پیدا کردن
I am standing tall when I'm on my knees
اشعار معنی: هنگامی که من زانو من قد بلند ایستاده ام
I'm living the legacy
اشعار معنی: من میراث زندگی می کنند

Something in common
اشعار معنی: چیزی در عقل
Deep inside me
اشعار معنی: عمیق درون من
With those before me who are gone
اشعار معنی: با کسانی که قبل از من که از بین رفته اند
Gives me the vision
اشعار معنی: چشم انداز را به من می دهد
Fills me with a passion
اشعار معنی: من پر از شور و شوق
To make the message carry on
اشعار معنی: به پیام های حمل
Now I'm not perfect
اشعار معنی: در حال حاضر من کامل نیستم
Life's not easy
اشعار معنی: زندگی آسان است
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
اشعار معنی: اما به خاطر آینده من می روم برای انجام بهترین من می توانم

[Chorus (3X)]
اشعار معنی: [کر (3 X)]
Living the Legacy-2 (زندگی میراث 2) متن ترانه
این صفحه برای ارائه متن آهنگ زندگی میراث 2 که در آلبوم نقطه فضل 4 ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر زندگی میراث 2 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید زندگی میراث 2. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر زندگی میراث 2 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ زندگی میراث 2 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از زندگی میراث 2 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس