A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fight-27 (مبارزه با 27) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: How You Live-1 (چگونه شما 1 زنده)

How clever is my pride, how it deceives my mind
اشعار معنی: غرور من چگونه هوشمندانه است چگونه آن خونشان ذهن من
To think I am in control when I have really lost it all
اشعار معنی: فکر می کنم زمانی که من واقعا این همه از دست داده اند من در کنترل
How brilliant is my greed for what it says I need
اشعار معنی: حرص من برای چه می گوید من باید درخشان چگونه است؟
And then I've come to find I'm empty on the inside
اشعار معنی: و سپس من برای پیدا کردن در داخل خالی من آمده ام

Real, my heart is aching to be real
اشعار معنی: واقعی، قلب من می شود واقعی درد
So I am coming to You
اشعار معنی: بنابراین من در آینده برای شما

All my broken motives, all my selfish dreams
اشعار معنی: همه انگیزه من شکسته، رویاهای خودخواه من
All of my foolishness now I understand where it leads
اشعار معنی: همه حماقت من در حال حاضر من درک می کنم که در آن منجر به آن
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
اشعار معنی: من در عشق خود را می خواهم، من می خواهم بسیار بیشتر
I know You're reaching out so what am I fighting You for
اشعار معنی: من می دانم که شما رسیدن به آن هستید پس چه من هستم شما برای مبارزه
So what am I fighting You for
اشعار معنی: پس چه من برای شما با آنها

How quick is my doubt to leave my heart without
اشعار معنی: تردید من به قلب من بدون ترک سریع چگونه است؟
The presence of Your peace so that I scarce believe
اشعار معنی: حضور شما صلح که معتقدم کمیاب
How pardoned is my guilt to crush the life You built
اشعار معنی: گناه من به خرد زندگی شما ساخته pardoned چگونه است؟
And to keep me far away from any kind of shame
اشعار معنی: و من دور نگه داشتن از هر نوع از شرم

Real, my heart is aching to be real
اشعار معنی: واقعی، قلب من می شود واقعی درد
So I am coming to You
اشعار معنی: بنابراین من در آینده برای شما

All my broken motives, all my selfish dreams
اشعار معنی: همه انگیزه من شکسته، رویاهای خودخواه من
All of my foolishness now I understand where it leads
اشعار معنی: همه حماقت من در حال حاضر من درک می کنم که در آن منجر به آن
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
اشعار معنی: من در عشق خود را می خواهم، من می خواهم بسیار بیشتر
I know You're reaching out so what am I fighting You for
اشعار معنی: من می دانم که شما رسیدن به آن هستید پس چه من هستم شما برای مبارزه

'Cause only You can save me
اشعار معنی: چون تنها شما می توانید من را ذخیره کنید
And only You can change me
اشعار معنی: و فقط شما می توانید من را تغییر دهید
And only You can love me
اشعار معنی: و فقط شما می توانید من را دوست دارم
Here I come, here I come
اشعار معنی: من اومدم، اومدم من
So I come to You
اشعار معنی: بنابراین من به شما

All my broken motives, all my selfish dreams
اشعار معنی: همه انگیزه من شکسته، رویاهای خودخواه من
All of my foolishness 'cause I understand where it leads
اشعار معنی: همه حماقت من چون من درک می کنم که در آن منجر به آن
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
اشعار معنی: من در عشق خود را می خواهم، من می خواهم بسیار بیشتر
I know You're reaching out so what am I fighting You
اشعار معنی: من می دانم که شما رسیدن به آن هستید پس چه من هستم شما مبارزه

All my broken motives, all my selfish dreams
اشعار معنی: همه انگیزه من شکسته، رویاهای خودخواه من
All of my foolishness now I understand where it leads
اشعار معنی: همه حماقت من در حال حاضر من درک می کنم که در آن منجر به آن
I wanna be in Your love, I wanna be so much more
اشعار معنی: من در عشق خود را می خواهم، من می خواهم بسیار بیشتر
I know You're reaching out I don't wanna fight anymore
اشعار معنی: من می دانم شما نمی خواهم دیگر مبارزه با رسیدن است

I don't wanna fight anymore
اشعار معنی: من نمی خواهم دیگر مبارزه با
I don't wanna fight anymore
اشعار معنی: من نمی خواهم دیگر مبارزه با
I don't wanna fight anymore
اشعار معنی: من نمی خواهم دیگر مبارزه با
I don't wanna fight
اشعار معنی: من نمی خواهم به مبارزه با


Fight-27 (مبارزه با 27) متن ترانه Fight-27 (مبارزه با 27) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ مبارزه با 27 که در آلبوم چگونه شما 1 زنده ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر مبارزه با 27 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید مبارزه با 27. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر مبارزه با 27 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ مبارزه با 27 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از مبارزه با 27 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس