A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (بی باک قلب-3) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: How You Live-1 (چگونه شما 1 زنده)

For even the most trusting soul
اشعار معنی: حتی بیشتر اعتماد نفس
This world can be a scary place
اشعار معنی: این جهان می تواند مکانی ترسناک
So much that we can't control
اشعار معنی: آنقدر که ما را کنترل کند
In every moment that we face
اشعار معنی: در هر لحظه که ما رو

When a thousand what ifs
اشعار معنی: وقتی هزار چه ifs
Whisper in our ears
اشعار معنی: نجوا در گوش ما
We remember who's we are
اشعار معنی: ما را به یاد داشته باشید که ما می شوند
And watch them disappear
اشعار معنی: و تماشای آنها را ناپدید می شوند

I wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم برای زندگی با قلب بی باک
Courage that's coming from trust in God
اشعار معنی: که از خدا آمدن
It's constantly guiding me though the road may seem dark
اشعار معنی: هر چند جاده ممکن است تیره به نظر می رسد آن دائما مرا هدایت است
I wanna live, wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم به زندگی می کنند, می خواهم برای زندگی با قلب بی باک

There are worries chasing everyone
اشعار معنی: نگرانی همه تعقیب وجود دارد
It's evident in times like these
اشعار معنی: بدیهی است در زمان هایی از این
But I have found the confidence that comes
اشعار معنی: اما من اعتماد به نفس است که می آید
From time I spend on my knees
اشعار معنی: از وقت من صرف زانو

There's a truth I'm holding onto
اشعار معنی: حقیقت من برگزاری بر روی وجود دارد
As these days unfold
اشعار معنی: همانطور که آشکار شدن این روزها
Greater is He, God is in you
اشعار معنی: او بزرگتر است خدا است در شما
And hear it in the world
اشعار معنی: و شنیدن آن را در جهان

I wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم برای زندگی با قلب بی باک
Courage that's coming from trust in God
اشعار معنی: که از خدا آمدن
It's constantly guiding me though the road may seem dark
اشعار معنی: هر چند جاده ممکن است تیره به نظر می رسد آن دائما مرا هدایت است
I wanna live, wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم به زندگی می کنند, می خواهم برای زندگی با قلب بی باک

He's my strength, He's my shelter
اشعار معنی: او قدرت من، او پناهگاه من است
He is with me all the way
اشعار معنی: او با من است تمام راه
He's my light and my salvation
اشعار معنی: او من نور و نجات من است
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
اشعار معنی: آنها باید من می ترسم از آنها من مي ترسم؟

I wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم برای زندگی با قلب بی باک
Courage that's coming from trust in God
اشعار معنی: که از خدا آمدن
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
اشعار معنی: هر چند جاده بله ممکن است تاریک، نظر آن دائما مرا هدایت است

I wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم برای زندگی با قلب بی باک
Courage that's coming from trust in God
اشعار معنی: که از خدا آمدن
It's constantly guiding me though the road is dark
اشعار معنی: اگر جاده تاریک آن دائما مرا هدایت است
I wanna live, wanna live with a fearless heart
اشعار معنی: من می خواهم به زندگی می کنند, می خواهم برای زندگی با قلب بی باک

With a fearless heart, with a fearless heart
اشعار معنی: با قلبی بی باک با قلبی بی باک
With a fearless heart
اشعار معنی: با قلبی بی باک


Fearless Heart-3 (بی باک قلب-3) متن ترانه Fearless Heart-3 (بی باک قلب-3) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ بی باک قلب-3 که در آلبوم چگونه شما 1 زنده ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر بی باک قلب-3 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید بی باک قلب-3. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر بی باک قلب-3 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ بی باک قلب-3 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از بی باک قلب-3 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس