A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Do It Again-53 (انجام آن دوباره 53) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: Point of Grace Gift Tin-1 (نقطه فضل هدیه قلع-1)

Just when I think it couldn't be
اشعار معنی: درست زمانی که فکر می کنم آن نمی تواند
Any harder down here
اشعار معنی: اینجا سخت تر کردن هر
Another blow comes out of nowhere
اشعار معنی: یکی دیگر از ضربه از جایی بیرون می آید
And knocks me out again
اشعار معنی: و من دوباره می زند
And when I think I'm all alone
اشعار معنی: و زمانی که من فکر می کنم من تنهای تنها هستم
The phone starts to ring
اشعار معنی: تلفن شروع به زنگ
It's just the voice I needed to hear
اشعار معنی: فقط صدای من نیاز به شنیدن است
On the other end
اشعار معنی: در انتهای دیگر

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]
You do it again, You do it again
اشعار معنی: شما آن را دوباره انجام دهید، شما آن را دوباره انجام دهید
You speak to me just like a friend
اشعار معنی: شما به من فقط مانند یک دوست صحبت می کنند
You always seem to show up right on time
اشعار معنی: شما همیشه به نظر می رسد برای نشان دادن حق در زمان
You do it again, I guess you know when
اشعار معنی: شما آن را دوباره انجام دهید، شما می دانید زمانی که به گمانم
My heart needs to hear your voice
اشعار معنی: دلم صدای خود را نیاز دارد
I'm so forgetful, that's why I'm thankful
اشعار معنی: من تا فراموشکار, همین دلیل است که من سپاسگزار هستم
You do it again
اشعار معنی: شما آن را دوباره انجام دهید
I could be driving in my car
اشعار معنی: می تواند من را در ماشین من رانندگی
I turn the radio on
اشعار معنی: من رادیو روشن
Trying to figure out my thoughts
اشعار معنی: تلاش برای کشف کردن افکار من
Then I hear the perfect song
اشعار معنی: سپس صدای آهنگ کامل
I can open up Your word
اشعار معنی: من می تواند باز کردن شما کلمه
And not be sure where to turn
اشعار معنی: و مطمئن نباشد که در آن به نوبه خود
But I start to read and it's like you know
اشعار معنی: اما من شروع به خواندن و مثل شما می دانید
Just what I need
اشعار معنی: فقط چه چیزی نیاز

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]
You use all these things to speak to me
اشعار معنی: همه اینها را برای من صحبت استفاده می کنید
Could it be you're using me
اشعار معنی: این می تواند شما را من استفاده می کنید
In someone else's life
اشعار معنی: در زندگی فرد دیگری
Well I wouldn't be surprised
اشعار معنی: خوب من تفننی

[Chorus]
اشعار معنی: [همسرایان]
Do It Again-53 (انجام آن دوباره 53) متن ترانه
این صفحه برای ارائه متن آهنگ انجام آن دوباره 53 که در آلبوم نقطه فضل هدیه قلع-1 ایجاد شده توسط "خواننده نقطه از گریس" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر انجام آن دوباره 53 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید انجام آن دوباره 53. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی نقطه از گریس کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر انجام آن دوباره 53 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ انجام آن دوباره 53 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از انجام آن دوباره 53 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس