A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Can't Take My Eyes Off You-38 (چشمانم خاموش شما 38 را ندارد) متن ترانه

هنرمندان: Clay Aiken (کلی آیکن)

آلبوم: Tried and True-3 (محاکمه و واقعی 3)

You're just too good to be true.
اشعار معنی: شما فقط بیش از حد خوب درست باشد.
Can't take my eyes off you.
اشعار معنی: چشمانم را به شما را ندارد.
You'd be like Heaven to touch.
اشعار معنی: شما مانند آسمان را لمس می باشد.
I wanna hold you so much.
اشعار معنی: من می خواهم به شما سپاسگزارم.
At long last love has arrived
اشعار معنی: در عشق وارد کرده است
And I thank God I'm alive.
اشعار معنی: و خدا را شکر من زنده هستم.
You're just too good to be true.
اشعار معنی: شما فقط بیش از حد خوب درست باشد.
Can't take my eyes off you.
اشعار معنی: چشمانم را به شما را ندارد.

Pardon the way that I stare.
اشعار معنی: ببخشید که من خیره نگاه کردن.
There's nothing else to compare.
اشعار معنی: هیچ چیز دیگری برای مقایسه وجود دارد.
The sight of you leaves me weak.
اشعار معنی: نزد شما من ضعیف برگ.
There are no words left to speak,
اشعار معنی: هیچ واژه ای در سمت چپ به صحبت می کنند وجود دارد،
But if you feel like I feel,
اشعار معنی: اما اگر شما احساس می کنید مانند احساس می کنم
Please let me know that it's real.
اشعار معنی: لطفا اجازه دهید من می دانم که آن را واقعی است.
You're just too good to be true.
اشعار معنی: شما فقط بیش از حد خوب درست باشد.
Can't take my eyes off you.
اشعار معنی: چشمانم را به شما را ندارد.

I love you, baby,
اشعار معنی: دوستت دارم عزیزم
And if it's quite alright,
اشعار معنی: و اگر آن کاملا صحیح است
I need you, baby,
اشعار معنی: بهت نیاز دارم، بچه،
To warm a lonely night.
اشعار معنی: به شب تنهایی گرم.
I love you, baby.
اشعار معنی: دوستت دارم عزیزم.
Trust in me when I say:
اشعار معنی: وقتی می گویم من اعتماد:
Oh, pretty baby,
اشعار معنی: آه, کودک زیبا,
Don't bring me down, I pray.
اشعار معنی: من پایین، من دعا را ندارد.
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
اشعار معنی: آه، بسیار نوزاد، حالا که تو را یافتم، اقامت
And let me love you, baby.
اشعار معنی: و من تو را دوست دارم عزیزم.
Let me love you.
اشعار معنی: اجازه بدهید شما را دوست دارم.

You're just too good to be true.
اشعار معنی: شما فقط بیش از حد خوب درست باشد.
Can't take my eyes off you.
اشعار معنی: چشمانم را به شما را ندارد.
You'd be like Heaven to touch.
اشعار معنی: شما مانند آسمان را لمس می باشد.
I wanna hold you so much.
اشعار معنی: من می خواهم به شما سپاسگزارم.
At long last love has arrived
اشعار معنی: در عشق وارد کرده است
And I thank God I'm alive.
اشعار معنی: و خدا را شکر من زنده هستم.
You're just too good to be true.
اشعار معنی: شما فقط بیش از حد خوب درست باشد.
Can't take my eyes off you.
اشعار معنی: چشمانم را به شما را ندارد.

I love you, baby,
اشعار معنی: دوستت دارم عزیزم
And if it's quite alright,
اشعار معنی: و اگر آن کاملا صحیح است
I need you, baby,
اشعار معنی: بهت نیاز دارم، بچه،
To warm a lonely night.
اشعار معنی: به شب تنهایی گرم.
I love you, baby.
اشعار معنی: دوستت دارم عزیزم.
Trust in me when I say:
اشعار معنی: وقتی می گویم من اعتماد:
Oh, pretty baby,
اشعار معنی: آه, کودک زیبا,
Don't bring me down, I pray.
اشعار معنی: من پایین، من دعا را ندارد.
Oh, pretty baby, now that I found you, stay
اشعار معنی: آه، بسیار نوزاد، حالا که تو را یافتم، اقامت
Can't Take My Eyes Off You-38 (چشمانم خاموش شما 38 را ندارد) متن ترانه Can't Take My Eyes Off You-38 (چشمانم خاموش شما 38 را ندارد) متن ترانه-2
این صفحه برای ارائه متن آهنگ چشمانم خاموش شما 38 را ندارد که در آلبوم محاکمه و واقعی 3 ایجاد شده توسط "خواننده کلی آیکن" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر چشمانم خاموش شما 38 را ندارد را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید چشمانم خاموش شما 38 را ندارد. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی کلی آیکن کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر چشمانم خاموش شما 38 را ندارد را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ چشمانم خاموش شما 38 را ندارد را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از چشمانم خاموش شما 38 را ندارد به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.