A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cameras-2 (دوربین های 2) متن ترانه

هنرمندان: Matt & Kim (مت & کیم)

آلبوم: Block After Block-1 (بلوک پس از بلوک 1)

Sun's going down let's get together
اشعار معنی: خورشید است رفتن به پایین بیایید با هم
On the bridge we'll meet up tonight
اشعار معنی: روی پل ما امشب ملاقات کنید

Black pants, red sweatshirt and brown bags
اشعار معنی: شلوار سیاه sweatshirt قرمز و کیف قهوه ای
Above the East River's northern lights
اشعار معنی: بالا چراغ شمالی رودخانه شرق

You see what I see
اشعار معنی: ببینید چه می بینم
I thought it make believe
اشعار معنی: من فکر کردم آن را باور
Watched the sunrise
اشعار معنی: طلوع خورشید را تماشا می کردند
On my street
اشعار معنی: در خیابان من

Old cement makes for
اشعار معنی: سیمان های قدیمی می سازد
A solid place to lay
اشعار معنی: محل جامد به وضع
Bed of light grey
اشعار معنی: تخت خاکستری نور
My bed of light grey
اشعار معنی: تختم خاکستری نور

While I know it's letters
اشعار معنی: در حالی که من می دانم آن نامه
That can spell
اشعار معنی: که می تواند طلسم
I hear now it's words that can say
اشعار معنی: صدای آن کلماتی که می توان گفت در حال حاضر

I decided to start writing less
اشعار معنی: تصمیم گرفتم برای شروع نوشتن کمتر
And I'm talking more everyday
اشعار معنی: و من هر روز بیشتر صحبت کنم

Sixteen of our friends
اشعار معنی: شانزده از دوستان ما
A five seat bright red van
اشعار معنی: پنج صندلی ون قرمز روشن
Curbside view
اشعار معنی: مشاهده منظقه
Turn off of Grand
اشعار معنی: روشن کردن از بزرگ

Pound my steering wheel
اشعار معنی: من فرمان پوند
We yell to the windshield
اشعار معنی: ما به شیشه جلو داد
I'm finally home
اشعار معنی: من در نهایت خانه
I'm finally home
اشعار معنی: من در نهایت خانه

No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll be gone when we're dead
اشعار معنی: زمانی که ما مرده ما خواهید بود رفته
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
I see flashes of gold
اشعار معنی: گر طلا می بینم

Every single car alarm we hear
اشعار معنی: هر زنگ خودرو تنها در گوش ما
We'll steal and throw through their window
اشعار معنی: خواهیم سرقت و از طریق پنجره خود را پرتاب
My water comes straight from the tap
اشعار معنی: من آب را مستقیما از شیر آب می آید
And those bottles are all just for show
اشعار معنی: و بطری های آن همه فقط برای نمایش

I see that we're made of
اشعار معنی: می بینم که ما از ساخته شده است
More then blood and bones
اشعار معنی: بیشتر سپس خون و استخوان
See we're made of
اشعار معنی: ببینید ما از ساخته شده است
Sticks and stones
اشعار معنی: چوب و سنگ

Don't forget to breathe
اشعار معنی: فراموش نکنید که برای نفس کشیدن
Need locks for your keys
اشعار معنی: قفل برای کلیدهای خود نیاز
Don't forget to breathe now
اشعار معنی: فراموش نکنید که برای نفس کشیدن در حال حاضر
Forget to breathe now
اشعار معنی: فراموش نکنید که برای نفس کشیدن در حال حاضر

No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll be gone when we're dead
اشعار معنی: زمانی که ما مرده ما خواهید بود رفته
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
I see flashes of gold
اشعار معنی: گر طلا می بینم

No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll be gone when we're dead
اشعار معنی: زمانی که ما مرده ما خواهید بود رفته
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
I see flashes of gold
اشعار معنی: گر طلا می بینم

No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll be gone when we're dead
اشعار معنی: زمانی که ما مرده ما خواهید بود رفته
No time for cameras
اشعار معنی: هیچ وقت برای دوربین های دیجیتال
We'll use our eyes instead
اشعار معنی: ما چشم ما را عوض استفاده کنید
I see flashes of gold
اشعار معنی: گر طلا می بینم
Cameras-2 (دوربین های 2) متن ترانه Cameras-2 (دوربین های 2) متن ترانه-2 Cameras-2 (دوربین های 2) متن ترانه-3
این صفحه برای ارائه متن آهنگ دوربین های 2 که در آلبوم بلوک پس از بلوک 1 ایجاد شده توسط "خواننده مت & کیم" طراحی شده است. شما می توانید نسخه متنی زیر دوربین های 2 را بخوانید. اگر شما علاقه مند به آهنگ های دیگر در همان آلبوم هستید ، لطفا کلیک کنید دوربین های 2. برای یافتن لیست جامع آلبوم ها از همان خواننده ، فقط روی مت & کیم کلیک کنید. اگر شما عاشق چنین اشعار آهنگ ، شما می توانید این صفحه را به مورد علاقه خود را اضافه کنید. برای راحتی ، شما همچنین می توانید نسخه تصویر دوربین های 2 را برای چاپ دانلود کنید ، یا می توانید آن را با دوستان خود از طریق ایمیل ، توییتر ، نمایش مشخصات عمومی ، Pinterest ، گوگل ، Reddit ، VK و غیره به اشتراک بگذارید. در پایان این صفحه ، متن آهنگ دوربین های 2 را در سایر زبان های ۴۲ از جمله عربی ، چکی ، دانمارکی ، آلمانی ، یونانی ، فنلاندی ، فرانسوی ، عبری ، مجارستانی ، ایتالیایی ، ژاپنی ، کره ای ، هلندی ، نروژی ، لهستانی ، پرتغالی ، رومانیایی ، روسی ، تایلندی و غیره خواهید دید. از یک طرف ، لطفا برای ما بنویسید اگر شما نیاز به متن آهنگ در نسخه PDF یا می خواهید برای دانلود MP3 از دوربین های 2 به صورت رایگان. از سوی دیگر ، اگر شما از آهنگ های دیگر که در این آلبوم شامل نمی شود ، لطفا احساس رایگان با ما تماس بگیرید. ما آن را در طول به روز رسانی بعدی از پایگاه داده ما عبارتند از.