A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-1 (Teil tuleb ükshaaval-1) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tuhat vähe asju-1)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Tähendab lyrics: Mõnikord ei tea, mida teha või mida öelda
When someone tells you all their trouble, all their pain
Tähendab lyrics: Kui keegi ütleb teile oma hädas oma valu
You don’t feel like you’ve got much to offer
Tähendab lyrics: Te ei tunne, nagu sul on palju pakkuda
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Tähendab lyrics: On kui sa tuled Jeesuse ja panna see altaril

The burden’s not as heavy as you might think it is
Tähendab lyrics: Koormus on nii raske kui võite arvata, see on
He’s right there with you beside you time as this
Tähendab lyrics: Tal on õigus seal koos sinu kõrval aega nagu see

You be the one to answer his call
Tähendab lyrics: Sa olema see, et tema kõne
You be the one to stand up tall
Tähendab lyrics: Sa olla üks püsti tall
Reaching out to lift them up
Tähendab lyrics: Kontaktide loomisel üles tõsta
With the arms of love when they’re feeling small
Tähendab lyrics: Armastust, kui nad ei tunne väike käsi
You be the one to shine the eyes of Jesus
Tähendab lyrics: Sa olla üks Jeesuse silmade sära
Even when you think that they don’t need you
Tähendab lyrics: Isegi kui te arvate, et nad ei pea te
Don’t give up until the race is run
Tähendab lyrics: Ei andnud kuni rassi joosta
You be the one
Tähendab lyrics: Olla üks

With a little grace he can heal the broken past
Tähendab lyrics: Veidi grace ta saab paranemist purunenud minevik
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Tähendab lyrics: Aidata teil andeks keegi, kes ei saa andestan sulle tagasi
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Tähendab lyrics: Osanud sõna headust, veidi mugavust oma hinge
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Tähendab lyrics: Mõnda aega istuda ja nutta koos nendega ja aidata neil lahti lasta

Even when it feels like you can’t take one more step
Tähendab lyrics: Isegi siis, kui tundub nagu sa ei saa võtta veel üks samm
So run the road of Jesus and let him do the rest
Tähendab lyrics: Nii Jeesus road joosta ja lasta tal teha ülejäänud

See them look down in the ground
Tähendab lyrics: Näen neid maasse odavnema
It grows and ends up
Tähendab lyrics: Ta kasvab ja jõuab
Coming back around
Tähendab lyrics: Ja jälle
He knew, He’d be the one for you
Tähendab lyrics: Ta teadis, et ta oleks sinu jaoks
You Be the One-1 (Teil tuleb ükshaaval-1) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti