A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Jah, ma usun-1) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Free to Fly-1 (Vaba Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Tähendab lyrics: Sõnad- & muusika: joel lindsay- & tony puit

When I said that I would follow
Tähendab lyrics: Kuna ma ütlesin, et tahan järgida
It was with an honest heart
Tähendab lyrics: See oli aus süda
But I didn't fully understand the cost
Tähendab lyrics: Aga ma ei mõista täielikult kulud
'cause there are saints throughout the ages
Tähendab lyrics: sest seal on pühad läbi aegade
And there are those today
Tähendab lyrics: Ja on neid täna
Who show us what it really means to carry the cross
Tähendab lyrics: Kes näitavad meile, mida see tegelikult tähendab teha rist
That only fuels my devotion
Tähendab lyrics: See ainult toidab minu pühendumus
No matter what comes I will say
Tähendab lyrics: Pole tähtis, mida tuleb öelda

(chorus)
Tähendab lyrics: (chorus)
Yes, I believe
Tähendab lyrics: Jah, ma usun
I believe with all that is in me
Tähendab lyrics: Usun, et kõik, mis on minus
Yes, I believe
Tähendab lyrics: Jah, ma usun
Though the world rises up against me
Tähendab lyrics: Kuigi maailmas tõuseb kuni vastu mulle
I will be faithful
Tähendab lyrics: Ma olla truu
To the choice I have made
Tähendab lyrics: Olen teinud valiku
I am determined
Tähendab lyrics: Olen kindel
I will not be ashamed
Tähendab lyrics: Ma ei pea häbenema
To live so the whole world can see
Tähendab lyrics: Elada nii kogu maailma näen
That yes, I believe
Tähendab lyrics: Et jah, ma usun

There will never be a reason
Tähendab lyrics: Kunagi on põhjust
To lose this confidence
Tähendab lyrics: Seda usku kaotada
For I have found where my assurance lies
Tähendab lyrics: Sest ma ei leidnud kus peitub minu tagamise
It is not in my own power
Tähendab lyrics: See ei ole minu enda võimuses
But in who my savior is
Tähendab lyrics: Aga kes minu Päästja on
And the truth of this conviction
Tähendab lyrics: Ja see veendumus tõde
Makes me shout to the sky
Tähendab lyrics: Paneb mind hüüda taevas

(repeat chorus)
Tähendab lyrics: (refrään kordub)

Yes, I believe he is risen
Tähendab lyrics: Jah, usun, et ta on üles tõusnud
Yes, I believe we are forgiven
Tähendab lyrics: Jah, usun, et meil on andeks
Yes, I believe and one day we'll see him
Tähendab lyrics: Jah, ma usun, ja ühel päeval näeme teda
And together we'll say
Tähendab lyrics: Ja koos me öelda

(repeat chorus)
Tähendab lyrics: (refrään kordub)

Yes, I Believe-1 (Jah, ma usun-1) Lyrics Yes, I Believe-1 (Jah, ma usun-1) Lyrics-2 Yes, I Believe-1 (Jah, ma usun-1) Lyrics-3 Yes, I Believe-1 (Jah, ma usun-1) Lyrics-4

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti