A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-9 (Kui tuul puhub-9) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: When the Wind Blows-8 (Kui tuul puhub-8)

Night turns to daylight
Tähendab lyrics: Õhtul pöördub päevavalguses
And things are quite the same
Tähendab lyrics: Ja asjad on päris sama
You wake up and make up
Tähendab lyrics: Ärgata ja moodustavad
Another day's routine
Tähendab lyrics: Teine päev rutiinne
Then the sun begins to shine as if
Tähendab lyrics: Siis päike hakkab särama justkui
The face of god were near
Tähendab lyrics: Jumala nägu oli lähedal
And a trumpet sound is played as if
Tähendab lyrics: Ja trompet heli mängitakse justkui
All the world could hear
Tähendab lyrics: Kogu maailm võiks kuulata

[Chorus:]
Tähendab lyrics: [Refrään:]
That's the day when the wind blows
Tähendab lyrics: See on päev, millal Tuul puhub
That's the day when the earth begins to move
Tähendab lyrics: See on päev, millal hakkab maa liikuma
When the lion and the lamb start walking
Tähendab lyrics: Kuna lõvi ja Tall Alusta kõndimist
Two by two
Tähendab lyrics: Kahe kaupa
That's the day when the wind blows
Tähendab lyrics: See on päev, millal Tuul puhub
When the sky is torn in two
Tähendab lyrics: Kuna taevas rebitakse kaheks
And the lord of lords in all his glory
Tähendab lyrics: Ja lord of lords kõiges oma hiilguses
Comes for you
Tähendab lyrics: Jõuab teile
Oh, when the wind blows
Tähendab lyrics: Oh, kui tuul puhub

Beside you, behind you
Tähendab lyrics: Sinu selja taha kõrval
Believers on their knees
Tähendab lyrics: Usklike põlvili
And somehow you know now
Tähendab lyrics: Ja kuidagi sa tead nüüd
Everyone you see
Tähendab lyrics: Kõik näed
So hand-in-hand you fly away
Tähendab lyrics: Nii käsi-in-hand lenda ära
To meet him in the sky
Tähendab lyrics: Temaga kohtuma taevas
This man that you have dreamed about
Tähendab lyrics: See mees, kes on unistanud
He's right before your eyes
Tähendab lyrics: Tal on õigus oma silmade ees

[Chorus: Repeat 2X]
Tähendab lyrics: [Refrään: korrake 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Tähendab lyrics: See on päev, millal hakkab maa liikuma
When the lion and the lamb start walking
Tähendab lyrics: Kuna lõvi ja Tall Alusta kõndimist
Two by two
Tähendab lyrics: Kahe kaupa
When the wind blows
Tähendab lyrics: Kuna tuul puhub
When the sky is torn in two
Tähendab lyrics: Kuna taevas rebitakse kaheks
And the lord of lords in all his glory
Tähendab lyrics: Ja lord of lords kõiges oma hiilguses
Comes for you oh, when the wind blows
Tähendab lyrics: Jõuab teile oh, kui tuul puhub
Well be swept away, swept away
Tähendab lyrics: Hästi pühitud, pühib ära
When the wind blows
Tähendab lyrics: Kuna tuul puhub
When the Wind Blows-9 (Kui tuul puhub-9) Lyrics When the Wind Blows-9 (Kui tuul puhub-9) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti