A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Ei ole midagi suurem kui Grace-1) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: No Changin' Us-1 (Ei Changin' meid-1)

What do you say to someone
Tähendab lyrics: Mida sa ütled, keegi
Who feels like they’ve lost it all
Tähendab lyrics: Kes tunneb, nagu nad on kaotanud kõik
Over the edge, with no one there to break their fall
Tähendab lyrics: Üle ääre, keegi seal murda oma sügisel
And what do you say to someone
Tähendab lyrics: Ja mida sa ütled kellelegi
Who feels so unloved
Tähendab lyrics: Kes tunneb nii unloved
Giving themselves away
Tähendab lyrics: Annab ise ära
A little bit everyday
Tähendab lyrics: Vähe bit igapäevaelu
Just to be good enough
Tähendab lyrics: Lihtsalt olla piisavalt hea

And what do you say to a hopeless soul
Tähendab lyrics: Ja mida sa öelda lootusetu hinge
Who can’t remember their way home
Tähendab lyrics: Kes ei mäleta kodutee
And everything is out of their control
Tähendab lyrics: Ja kõik on kontrolli all nende

There is no valley
Tähendab lyrics: Ei ole mingit valley
There is no darkness
Tähendab lyrics: Ei ole mingit pimedust
There is no sorrow
Tähendab lyrics: Ei mingit kurbust
Greater than the grace of Jesus
Tähendab lyrics: Suurem kui Jeesuse armu
There is no moment
Tähendab lyrics: Ei ole hetkel
There is no distance
Tähendab lyrics: Ei ole kaugus
There is no heartbreak
Tähendab lyrics: Ei ole mingit südamevalu
He can’t take you through
Tähendab lyrics: Ta ei saa teid läbi
So before you think that you’re too lost to save
Tähendab lyrics: Nii enne sa arvad, et oled liiga kadunud salvestamiseks
Remember there is nothing greater than grace
Tähendab lyrics: Pea meeles, ei ole midagi suurem kui grace

What do you say to someone
Tähendab lyrics: Mida sa ütled, keegi
Whose life is on the line
Tähendab lyrics: Kelle elu on line
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Tähendab lyrics: Ja nad ei tea, mis juhtub pärast nende viimase hingeõhk aeg
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Tähendab lyrics: Mida sa ütled, keegi, kes on ehitanud ei saa murda läbi seina
And it’s so hard for them to hear the truth
Tähendab lyrics: Ja see on nii raske neid kuulda tõde

What do you say to a life of regret
Tähendab lyrics: Mida sa ütled elule kahetsust
That’s trying so hard to forget
Tähendab lyrics: Et ei taha nii raske unustada
What do you say to dreams unmet
Tähendab lyrics: Mida sa ütled, et unistused rahuldamata

Don’t lose heart
Tähendab lyrics: Ärge kaotage südame
Don’t let go
Tähendab lyrics: Ärge laske lahti
Don’t give up
Tähendab lyrics: Ära anna alla
You are not alone
Tähendab lyrics: Sa ei ole üksi
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Ei ole midagi suurem kui Grace-1) Lyrics There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Ei ole midagi suurem kui Grace-1) Lyrics-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Ei ole midagi suurem kui Grace-1) Lyrics-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Ei ole midagi suurem kui Grace-1) Lyrics-4

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti