A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Armastuse Kristuses-1) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: The Love of Christ (Kristuse armastust)

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
How long (how long)
Tähendab lyrics: Kui kaua (kui kaua)
How wide (how wide)
Tähendab lyrics: Kui lai (kui lai)
Is the love of Christ
Tähendab lyrics: On Kristuse armastust
How deep (how deep)
Tähendab lyrics: Sügavalt (sügavalt)
How high (how high)
Tähendab lyrics: Kui suur (kui suur)
Is the love of Christ
Tähendab lyrics: On Kristuse armastust

It would take ten thousand lifetimes
Tähendab lyrics: Kulus kümme tuhat eluajal
To comprehend, a love with no beginning
Tähendab lyrics: Mõista, ilma alguse armunud
A love that knows no end
Tähendab lyrics: Armastus, mis teab lõputa

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

More than any heart could measure or ever hold
Tähendab lyrics: Rohkem kui igal südant võib mõõta või kunagi hoidke
His love could fill the oceans
Tähendab lyrics: Tema armastus võiks täita ookeanide
'Til they overflowed
Tähendab lyrics: Til nad ületäitumise

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

Higher than the mountains
Tähendab lyrics: Kõrgemal mägedes
Deeper than the ocean
Tähendab lyrics: Sügavamale kui ookeani
Farther than the reach of the sky
Tähendab lyrics: Kaugemale kui reach taevas
Wider than the heavens
Tähendab lyrics: Laiem kui taevas
Longer than forever
Tähendab lyrics: Pikem kui igavesti
Greater is the love of Christ
Tähendab lyrics: Suurem on Kristuse armastust

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
The Love of Christ-1 (Armastuse Kristuses-1) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti