A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Great Divide-18) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Turn Up muusika: Point of Grace-2 tabamust)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Tähendab lyrics: Sõnad ja muusika: anda cunningham- & matt huesmann
Silence
Tähendab lyrics: Vaikus
Trying to fathom the distance
Tähendab lyrics: Proovin süld kaugus
Looking out 'cross the canyon carved
Tähendab lyrics: Vaadates läbi ' risti kanjon nikerdatud
By my hands
Tähendab lyrics: Mu käed
God is gracious
Tähendab lyrics: Jumal on armuline
Sin would still separate us
Tähendab lyrics: Patt oleks ikka meid lahutada
Were it not for the bridge his grace
Tähendab lyrics: Poleks olnud silla tema armu
Has made us
Tähendab lyrics: On teinud meist
His love will carry me
Tähendab lyrics: Tema armastus viib mind

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
There's a bridge to cross the great divide
Tähendab lyrics: Seal on silda risti great divide
A way was made to reach the other side
Tähendab lyrics: Nii toimus selleks, et jõuda teisele poole
The mercy of the father, cost his son
Tähendab lyrics: Isa, halastuse maksma oma poja
His life
Tähendab lyrics: Tema elu
His love is deep, his love is wide
Tähendab lyrics: Tema armastus on sügav, tema armastus on lai
There's a cross to bridge the great divide
Tähendab lyrics: On olemas suur lõhe rist

God is faithful
Tähendab lyrics: Jumal on ustav
On my own i'm unable
Tähendab lyrics: Minu oma ma ei saa
He found me hopeless, alone and
Tähendab lyrics: Ta leidis mulle lootusetu, üksi ja
Sent a savior
Tähendab lyrics: Saadetud päästjat
He's provided a path a promised
Tähendab lyrics: Ta on andnud teed lubanud
To guide us
Tähendab lyrics: Juhtida meid
Safely past all the sin that would divide us
Tähendab lyrics: Ohutult viimase kõik sin mis oleks jagada meiega
His love delivers me
Tähendab lyrics: Tema armastus annab mulle

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

The cross that cost my lord his life
Tähendab lyrics: Rist, mis maksavad mu Issand oma elu
Has given me mine
Tähendab lyrics: On andnud mulle minu oma

There's a bridge to cross the great divide
Tähendab lyrics: Seal on silda risti great divide
There's a cross to bridge the great divide
Tähendab lyrics: On olemas suur lõhe rist

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
The Great Divide-18 (Great Divide-18) Lyrics The Great Divide-18 (Great Divide-18) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti