A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Giver and the Gift-2 (Tööandja ja kingitus-2) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Home for the Holidays-13 (Kodu jaoks pühad-13)

Three men and a star in the sky
Tähendab lyrics: Kolm meest ja täht taevas
Oh what I would give for a wisdom so bright
Tähendab lyrics: Oh mida ma annaks mõne tarkuse nii ere
One girl with a journey to make
Tähendab lyrics: Ühe reisi teha tüdruk
Oh how I wish I was that brave
Tähendab lyrics: Oh kuidas ma soovin, oli nii vapper

Fearless, shameless, faith through the dark
Tähendab lyrics: Kartmatu, häbitu, usu läbi pimedas
How I wish I was as strong as they are
Tähendab lyrics: Kuidas ma soovin, et oli nii tugev, kui need on

You say come to me wait no more
Tähendab lyrics: Te ütlete, tulevad mulle oodata, mitte rohkem
I give you all you're asking for
Tähendab lyrics: Ma annan teile kõik, mida olete palunud
Forget the lies this world has told
Tähendab lyrics: Unusta siin maailmas on öelnud peitub
I'll wrap your life in linen gold
Tähendab lyrics: Ma tulen wrap oma elu linasest kullas
I'm more than just only
Tähendab lyrics: Ma olen rohkem kui lihtsalt ainult
One night that's holy
Tähendab lyrics: Üks öö, mis on Püha
I?m your star and I'm your wish
Tähendab lyrics: Ma? m oma star ja ma olen oma soov
Cause I am both the giver and the gift
Tähendab lyrics: Sest ma olen nii tööandja kui ka kingitus

A child far away born in the night
Tähendab lyrics: Laps on sündinud eemal öösel
Too young to know what is meant for his life
Tähendab lyrics: Liiga noor, et teada, mida tähendas tema elu
But he'll grow and he'll love more than anyone can
Tähendab lyrics: Kuid ta kasvab ja ta armastan rohkem, kui keegi saab
And the world's gonna see a light where he stands
Tähendab lyrics: Ja maailma saab näha valgust, kus ta seisab

He'll say come to me wait no more
Tähendab lyrics: Ta ütlen tulevad mulle oodata, mitte rohkem
I give you all you're asking for
Tähendab lyrics: Ma annan teile kõik, mida olete palunud

Forget the lies this world has told
Tähendab lyrics: Unusta siin maailmas on öelnud peitub
I'll wrap your life in linen gold
Tähendab lyrics: Ma tulen wrap oma elu linasest kullas
I'm more than just only
Tähendab lyrics: Ma olen rohkem kui lihtsalt ainult
One night that's holy
Tähendab lyrics: Üks öö, mis on Püha
I'm your star and I'm your wish
Tähendab lyrics: Ma olen oma star ja ma olen oma soov
Cause I am both the giver and the gift
Tähendab lyrics: Sest ma olen nii tööandja kui ka kingitus

Christmas Eve, all I see
Tähendab lyrics: Jõululaupäev, kõik, mida ma näen
Is snow on the trees
Tähendab lyrics: Lumi, puud on
And it's white and it glows
Tähendab lyrics: Ja see on valge ja see helendab
That's how I want to be
Tähendab lyrics: See on, kuidas ma tahan olla

And You say come to me wait no more
Tähendab lyrics: Ja sa ütled tulevad mulle oodata, mitte rohkem
I give you all you're asking for
Tähendab lyrics: Ma annan teile kõik, mida olete palunud
Forget the lies this world has told
Tähendab lyrics: Unusta siin maailmas on öelnud peitub
I'll wrap your life in linen gold
Tähendab lyrics: Ma tulen wrap oma elu linasest kullas
I'm more than just only
Tähendab lyrics: Ma olen rohkem kui lihtsalt ainult
One night that's holy
Tähendab lyrics: Üks öö, mis on Püha
I'm your star and I'm your wish
Tähendab lyrics: Ma olen oma star ja ma olen oma soov
Cause I am both the giver and the gift
Tähendab lyrics: Sest ma olen nii tööandja kui ka kingitus
The giver and the gift
Tähendab lyrics: Tööandja ja kingitus
The Giver and the Gift-2 (Tööandja ja kingitus-2) Lyrics The Giver and the Gift-2 (Tööandja ja kingitus-2) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti