A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saving Grace-15 (Sõjaajal-15) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Point of Grace Gift Tin (Punkt Grace kingitus Tin)

She had her father's blue eyes
Tähendab lyrics: Ta oli oma isa siniste silmadega
He left home before she arrived
Tähendab lyrics: Ta lahkus koju enne, kui ta saabus
Mama named her Grace
Tähendab lyrics: Mama nimeks tema armu
Just getting by on her own
Tähendab lyrics: Lihtsalt saada tema enda
When Grace was 15 she ran from home
Tähendab lyrics: Kui Grace oli 15 ta jooksis kodust
One December day
Tähendab lyrics: Ühele detsembris päev
Grace is lost and alone in a world as cold as stone
Tähendab lyrics: Arm on kadunud ja üksi maailmas, nagu külm kui kivi
God is counting on us to reach her with His love
Tähendab lyrics: Jumal on arvestame saaksime jõuda teda tema armastus

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
It's all about saving grace
Tähendab lyrics: It's all about sõjaajal
All about living love
Tähendab lyrics: Kõik elu armastusest
Being Jesus to those He came to save
Tähendab lyrics: Mida Jeesus neile tuli ta päästa
Sharing life and giving our own away
Tähendab lyrics: Jagada elu ja annab meie enda ära
It's all about serving God
Tähendab lyrics: See on kõik umbes teenivad Jumalat
It's all about saving grace
Tähendab lyrics: It's all about sõjaajal

She never darkened the door of any church
Tähendab lyrics: Ta kunagi pimedaks ukse kirik
She would say, "What forâ?¦no one there would care for me"
Tähendab lyrics: Ta ütleks, "mis jaoks? ¦no ühe seal peaks huvita mind"
We have to go where she lives
Tähendab lyrics: Me peame minema, kus ta elab
Simply show her who Jesus is
Tähendab lyrics: Lihtsalt näidata oma kes Jeesus on
Watch Him set her free
Tähendab lyrics: Vaadata teda määras tema vaba
For grace flows down from above and
Tähendab lyrics: Jaoks armu voolab ülevalt alla ja
Faith requires a selfless love
Tähendab lyrics: Usk nõuab ennastsalgav armastus
For a world that's dying to see the
Tähendab lyrics: Maailmale, et näha suremas selle
Hope in you and me
Tähendab lyrics: Loodan, et sind ja mind

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

There are countless millions just like Grace
Tähendab lyrics: Seal on lugematuid miljoneid nagu Grace
Who need a merciful embrace
Tähendab lyrics: Kes vajavad armuline omaks
They won't believe our God is real
Tähendab lyrics: Nad ei usu, et meie Jumal on reaalne
Until they feel His touch
Tähendab lyrics: Kuni nad tunnevad oma touch

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
Saving Grace-15 (Sõjaajal-15) Lyrics Saving Grace-15 (Sõjaajal-15) Lyrics-2 Saving Grace-15 (Sõjaajal-15) Lyrics-3 Saving Grace-15 (Sõjaajal-15) Lyrics-4

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti