A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love-1 (Armastus-1 varjupaika) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Point of Grace-3 (Grace-3 punkti)

Words & music by john mandeville
Tähendab lyrics: Sõnad- & muusika John mandeville

Lord, I need for you to know
Tähendab lyrics: Issand, ma vajan et sa teaksid
It's only your love, I would die for
Tähendab lyrics: See on ainult armastus, ma sureks
So please say you'll never go
Tähendab lyrics: Nii et palun öelda, sa ei lähe kunagi
When you say that you'll stay
Tähendab lyrics: Kui te ütlete, et saate viibida
Words fall short of sentiment
Tähendab lyrics: Sõnad jäävad sentiment
As tears fall from my eyes
Tähendab lyrics: Pisarad, mis kuuluvad minu silmad
Cause hearts fail on all sides
Tähendab lyrics: Põhjus südamed ei suuda igal pool
While mine's safe inside
Tähendab lyrics: Kuigi minul on ohutu sees

(chorus)
Tähendab lyrics: (chorus)
Your refuge of love
Tähendab lyrics: Teie armastus varjupaika
Oh, you're my refuge of love
Tähendab lyrics: Oh, sa oled minu armastus varjupaika
For so long, I never thought I'd find you
Tähendab lyrics: Sest nii kaua, ma ei ole kunagi mõelnud ma sind leida
Oh, you're my refuge of love
Tähendab lyrics: Oh, sa oled minu armastus varjupaika
Love's never been so right
Tähendab lyrics: Armastus on kunagi olnud nii õige
Love's never been so right
Tähendab lyrics: Armastus on kunagi olnud nii õige
'cause I finally found a haven for my heart
Tähendab lyrics: sest ma lõpuks leidsin haven minu süda
In your refuge of love
Tähendab lyrics: Aastal oma armastust refuge

Guess I believed you'd come and go
Tähendab lyrics: Vist, ma uskusin, et tulevad ja lähevad
Like every other love in my life
Tähendab lyrics: Nagu iga muu armastus mu elu
And, oh, I tried you so
Tähendab lyrics: Ja oh, ma proovisin teile nii
Yet faithfully, your patience won my willingness
Tähendab lyrics: Veel ustavalt, kannatlikkuse võitis minu tahet
And slowly it became clear to me
Tähendab lyrics: Ja aeglaselt sai mulle selgeks
That you gave you life
Tähendab lyrics: Sa andsid sa elu
So I could spend mine in...
Tähendab lyrics: Nii et ma võiks kulutada kaevanduse...

(repeat chorus) 3x
Tähendab lyrics: (korda chorus) 3 x

Refuge of Love-1 (Armastus-1 varjupaika) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti