A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth (Jumala roheline maa peal) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: How You Live (Kuidas sa elad)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal ujub ookeani geniaalne blues
The yellow sun warms me and you
Tähendab lyrics: Kollane päike soojendab mind ja te
'Til it's chased by an iridescent moon
Tähendab lyrics: Til ta kihutas sillerdav moon
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal mägedes ronida millel purpurne uduvine
Against a sky of stormy grays
Tähendab lyrics: Taevas on tormine halli vastu
There are ebony nights and silver days
Tähendab lyrics: Ebony ööd ja hõbedane päev
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

We live, we laugh and love and dance
Tähendab lyrics: Me elame, me naerma ja armastus ja tants
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tähendab lyrics: Sest Jumal teeb kõik asjad ilus ja täiuslik tema käed
We rise from the ashes of our past
Tähendab lyrics: Me meie mineviku tuhast tõusta
'Cause we've learned the truth at last
Tähendab lyrics: Sest oleme õppinud tõde lõpuks ometi
Love is not blind
Tähendab lyrics: Armastus ei ole pime
Every color shines
Tähendab lyrics: Iga värv paistab
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

On God's green earth...if eery color was the same
Tähendab lyrics: Linna Jumala roheline maa... Kui jube värv oli sama
And every child had just one name
Tähendab lyrics: Ja iga laps oli lihtsalt üks nimi
There'd be no beauty for each of us to claim
Tähendab lyrics: Ei oleks mingit Ilu igaüks meist nõuda

On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal
We see the scars of yesterday
Tähendab lyrics: Näeme Eilsed armid
Of wars that we cannot erase
Tähendab lyrics: Sõjad, mida me ei saa kustutada
But we can walk hand in hand in healing grace
Tähendab lyrics: Aga me käime käsi käes tervendavat grace
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

We live, we laugh and love and dance
Tähendab lyrics: Me elame, me naerma ja armastus ja tants
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tähendab lyrics: Sest Jumal teeb kõik asjad ilus ja täiuslik tema käed
We rise from the ashes of our past
Tähendab lyrics: Me meie mineviku tuhast tõusta
'Cause we've learned the truth at last
Tähendab lyrics: Sest oleme õppinud tõde lõpuks ometi
Love is not blind
Tähendab lyrics: Armastus ei ole pime
Every color shines
Tähendab lyrics: Iga värv paistab
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

(bridge)
Tähendab lyrics: (bridge)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Tähendab lyrics: Mida teha, kui ainult jõgede möllas ja vihkamise sulanud kõik ära?
We can live in peace today!
Tähendab lyrics: Meil saab elada rahus täna!
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

We live, we laugh and love and dance
Tähendab lyrics: Me elame, me naerma ja armastus ja tants
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tähendab lyrics: Sest Jumal teeb kõik asjad ilus ja täiuslik tema käed
We live, we laugh and love and dance
Tähendab lyrics: Me elame, me naerma ja armastus ja tants
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Tähendab lyrics: Sest Jumal teeb kõik asjad ilus ja täiuslik tema käed
We rise from the ashes of our past
Tähendab lyrics: Me meie mineviku tuhast tõusta
'Cause we've learned the truth at last
Tähendab lyrics: Sest oleme õppinud tõde lõpuks ometi
Love is not blind
Tähendab lyrics: Armastus ei ole pime
Every color shines
Tähendab lyrics: Iga värv paistab
On God's green earth
Tähendab lyrics: Jumala roheline maa peal

On God's Green Earth (Jumala roheline maa peal) Lyrics On God's Green Earth (Jumala roheline maa peal) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti