A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Rohkem kui kõike muud-2) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Rarities & Remixes (Rareja- & Remix)

[Chorus:]
Tähendab lyrics: [Refrään:]
God loves people more than anything
Tähendab lyrics: Jumal armastab inimest rohkem kui midagi
God loves people more than anything
Tähendab lyrics: Jumal armastab inimest rohkem kui midagi
More than anything he wants
Tähendab lyrics: Üle kõige ta tahab
Them to know
Tähendab lyrics: Neil teada
He'd rather die than let them go
Tähendab lyrics: Ta pigem surra kui lasta neil minna
'Cause god love people more
Tähendab lyrics: Sest Jumala armastus inimese veelgi
Than anything
Tähendab lyrics: Kui miski

God loves the weary
Tähendab lyrics: Jumal armastab väsinud
When they're too weak to try
Tähendab lyrics: Kuna nad on liiga nõrk, et proovida
He feels their pain, he knows their shame
Tähendab lyrics: Ta tunneb oma valu, ta teab oma häbi
He cries with those who cry
Tähendab lyrics: Ta nutab nende nutma
He won't give up or walk away
Tähendab lyrics: Ta ei anna alla või jalutada
When other people do
Tähendab lyrics: Kui teised inimesed seda
'Cause god loves people more
Tähendab lyrics: Sest Jumal armastab inimesi rohkem
Than anything
Tähendab lyrics: Kui miski

[Chorus:]
Tähendab lyrics: [Refrään:]
More than anything he wants us to go
Tähendab lyrics: Rohkem kui miski ta tahab julgeid
And show the world so they will know
Tähendab lyrics: Ja näidata maailmale, et nad teaksid
That god loves people more
Tähendab lyrics: Et Jumal armastab inimesi rohkem
Than anything
Tähendab lyrics: Kui miski
More Than Anything-2 (Rohkem kui kõike muud-2) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti