A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lost In Your Love-1 (Kaotatud armastus-1) Lyrics

Kunstnikud: At Vance (Kell Vance)

Album: No Escape-3 (Ei ole põgeneda-3)

The summer breeze in your hair
Tähendab lyrics: Summer breeze juustes
Seems to be so warm and tender
Tähendab lyrics: Tundub, et nii soe ja õrn
Is your love really true
Tähendab lyrics: On teie armastus on tõesti tõsi
That it can't stand anything
Tähendab lyrics: Et see ei kannata midagi
Where we gotta go through
Tähendab lyrics: Kus me pean minema
Then I'll send my love to you
Tähendab lyrics: Siis ma saadan teile minu armastus

Through the dark and the night
Tähendab lyrics: Pimedas ja öö läbi
Through the day and the light
Tähendab lyrics: Läbi päeva ja valgus
I will hold you forever
Tähendab lyrics: Ma hoia sind igavesti
Anywhere that you go
Tähendab lyrics: Kusagil, et minna
I would share all my dreams
Tähendab lyrics: Ma jagada minu unistused
But it seems that you don't understand
Tähendab lyrics: Kuid tundub, et te ei saa aru

That I am lost in your love
Tähendab lyrics: Et ma kaotasin oma armastust
'Cause you
Tähendab lyrics: Sest sa
Came like a force from above
Tähendab lyrics: Tuli nagu ülevalt jõu
So I will open my heart
Tähendab lyrics: Nii ma avada mu süda
Won't you try
Tähendab lyrics: Kas sa ei proovige
Try to make a new start
Tähendab lyrics: Proovige teha uus algus

But times may change as they say
Tähendab lyrics: Kuid ajad võivad muutuda nagu öeldakse
But my love for you is far beyond their range
Tähendab lyrics: Kuid minu armastan sind on palju kaugemale nende vahemik
Nobody's with me as I'm on my way
Tähendab lyrics: Keegi ei ole minuga, sest ma olen teel
Watchin the waves in the sea searchin for my destiny
Tähendab lyrics: Doora searchin mu saatus meres

Through the dark and the night
Tähendab lyrics: Pimedas ja öö läbi
Through the day and the light
Tähendab lyrics: Läbi päeva ja valgus
I will hold you forever
Tähendab lyrics: Ma hoia sind igavesti
Anywhere that you go
Tähendab lyrics: Kusagil, et minna
I would share all my dreams
Tähendab lyrics: Ma jagada minu unistused
But it seems that you don't understand
Tähendab lyrics: Kuid tundub, et te ei saa aru

That I am lost in your love
Tähendab lyrics: Et ma kaotasin oma armastust
'Cause you
Tähendab lyrics: Sest sa
Came like a force from above
Tähendab lyrics: Tuli nagu ülevalt jõu
So I will open my heart
Tähendab lyrics: Nii ma avada mu süda
Won't you try
Tähendab lyrics: Kas sa ei proovige
Try to make a new start
Tähendab lyrics: Proovige teha uus algus
Lost In Your Love-1 (Kaotatud armastus-1) Lyrics Lost In Your Love-1 (Kaotatud armastus-1) Lyrics-2