A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Ma usun sinusse (pühendumist Song) -1) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tuhat vähe asju-1)

Give your heart though it might make you a fool
Tähendab lyrics: Annab teie südame, kuigi see võib sind loll
Go reach out and break some of the ruse
Tähendab lyrics: Mine jõuda ja puruneda mõned selle ruse
Don’t settle, hold out for something more
Tähendab lyrics: Ärge settida, hoidke out midagi rohkem
Find the truth that you’ve been searching for
Tähendab lyrics: Leia tõde, mida te olete otsinud

Let your eyes show what’s in your soul
Tähendab lyrics: Lubage oma silmad näidata, mida teie hing
And let your hands say you’re not alone
Tähendab lyrics: Ja lase käed öelda, sa ei ole üksi
Find a love that loves you strong and kind
Tähendab lyrics: Leida armastust, et armastab sind tugev ja lahke
Change the world with what is deep inside
Tähendab lyrics: Muuda maailmaga, mis on sügaval sees

I believe in angels, I believe in love
Tähendab lyrics: Ma usun, inglid, usun, armastus
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Tähendab lyrics: Usun, et tuleme aega leiad, mida olen unistanud
Draw or win or lose, whatever road you choose
Tähendab lyrics: Joonistada või võita või kaotada, mis iganes valid maantee
I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind

Find yourself though you weren’t even lost
Tähendab lyrics: Leia endale, kuigi sa ei olnud isegi kadunud
Be who you are and don’t be who you’re not
Tähendab lyrics: Olla, kes sa oled ja ei ole, kes sa ei ole
Take a stand, don’t linger on the fence
Tähendab lyrics: Seisukohta võtta, ei jõlkuma tara
With careful stance but lingered consequence
Tähendab lyrics: Ettevaatlik suhtumine aga viivitanud tagajärg

I believe in angels (I believe in angels)
Tähendab lyrics: Usun, et inglid (usun inglid)
I believe in love (I believe in love)
Tähendab lyrics: Usun, et armunud (usun armastust)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Tähendab lyrics: Usun, et tuleme aega leiad, mida olen unistanud
I believe in sunsets, I believe in prayer
Tähendab lyrics: Usun päikeseloojangud, usun palves
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Tähendab lyrics: Usun, loodan, sest seal on keegi seal, kes hoolib
Draw or win or lose, whatever road you choose
Tähendab lyrics: Joonistada või võita või kaotada, mis iganes valid maantee
I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind

I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind

When it’s time to let you go
Tähendab lyrics: Millal on aeg lahti lasta
You’re in my heart and in my soul
Tähendab lyrics: Sa oled minu südames ja mu hing
And more than anything
Tähendab lyrics: Ja rohkem kui midagi
I hope you know
Tähendab lyrics: Loodan, et sa tead

I believe in Jesus, I believe in God
Tähendab lyrics: Ma usun, Jeesus, ma usun Jumalasse
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Tähendab lyrics: Usun, et tuleme aega leiad, mida te olen unistanud (unes)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Tähendab lyrics: Usun päikeseloojangud, usun palves
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Tähendab lyrics: Usun, loodan, sest seal on keegi seal, kes hoolib
Draw or win or lose, whatever road you choose
Tähendab lyrics: Joonistada või võita või kaotada, mis iganes valid maantee
I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind

I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind
I believe in you
Tähendab lyrics: Ma usu sind
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Ma usun sinusse (pühendumist Song) -1) Lyrics I Believe in You (Dedication Song)-1 (Ma usun sinusse (pühendumist Song) -1) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti