A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-2 (Ta on parim asi-2) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Rarities & Remixes-2 (Rareja & remixe-2)

He's a light unto my pathway
Tähendab lyrics: Ta on minu rada valguseks
He's a lamp unto my feet
Tähendab lyrics: Ta on lamp juurde mu jalad
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Tähendab lyrics: Kui mul oli sinkin' sinkin' sin ja kurbust
He came along and rescued me
Tähendab lyrics: Ta tuli mööda ja päästis mind
He's a joy, joy of salvation
Tähendab lyrics: Ta on rõõm, rõõmu lunastuse
He's all the world to me, to me
Tähendab lyrics: Ta on kogu maailm mulle, mulle
He saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins, He forgave me
Tähendab lyrics: Mu eksimused ta mulle andestas
He's the best thing, best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi, parim asi juhtub mulle

I have a friend above all others
Tähendab lyrics: Mul on sõber, ennekõike, teised
He's everything to me
Tähendab lyrics: Ta on kõik mulle
His love is deeper, deeper than any ocean
Tähendab lyrics: Tema armastus on sügavamale, sügavamal kui tahes ookeani
His love is wider than the sea
Tähendab lyrics: Tema armastus on laiem kui mere
How can I tell just how much I love Him
Tähendab lyrics: Kuidas ma tean kui palju ma armastan teda
He's all the world to me, to me
Tähendab lyrics: Ta on kogu maailm mulle, mulle
He saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins, He forgave me
Tähendab lyrics: Mu eksimused ta mulle andestas
He's the best thing, best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi, parim asi juhtub mulle

Talkin' bout Jesus
Tähendab lyrics: Talkin' bout Jeesus

He's the best thing that ever happened to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi, mis minuga juhtunud
The best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Parim asi minuga juhtuda
You see when he saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Näed, millal ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins, He forgave me
Tähendab lyrics: Mu eksimused ta mulle andestas
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi (parim asi), parim asi juhtub mulle

Well, I have a friend (I have a friend),
Tähendab lyrics: Noh, ma olen sõber (mul sõber),
Wowohwow (above all others)
Tähendab lyrics: Wowohwow, (ennekõike teised)
He's everything to me
Tähendab lyrics: Ta on kõik mulle
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Tähendab lyrics: Ja tema armastus on sügavam (tema armastus on sügavam... sügavamale kui tahes ocean)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Tähendab lyrics: Tema armastus on laiem (tema armastus on laiem kui meri)
I can't tell (How can I tell)
Tähendab lyrics: Ma ei saa öelda (kuidas ma tean)
How much (just how much I love Him)
Tähendab lyrics: Kui palju (lihtsalt kui palju ma armastan teda)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Tähendab lyrics: Ta on kogu maailmas (mind), kogu maailm, kogu maailm mulle
You see when He saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Näed, millal ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins, He forgave me
Tähendab lyrics: Mu eksimused ta mulle andestas
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on kõige parem (parim asi), parim asi minuga juhtuda

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Tähendab lyrics: Oh, ma Talkin bout Jeesus

He's the best thing to happen to me (He is the)
Tähendab lyrics: Ta on parim asi minuga juhtuda (ta on)
The best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Parim asi minuga juhtuda
You see when He saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Näed, millal ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins He forgave me
Tähendab lyrics: Kõik ta mulle andestas mu eksimused
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi (parim asi), parim asi juhtub mulle

I gotta tell somebody
Tähendab lyrics: Ma pean ütlema keegi

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Tähendab lyrics: Ta on parim asi minuga juhtuda (oh, mu Jeesus)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Tähendab lyrics: Parim asi juhtub mulle (parim asi minuga juhtuda)
He saved me and He raised me
Tähendab lyrics: Ta päästis mind ja ta tõstis mind
All my sins, He forgave me
Tähendab lyrics: Mu eksimused ta mulle andestas
He's the best thing to happen to me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi minuga juhtuda

I tried the rest, I had to come on back to the best
Tähendab lyrics: Üritasin ülejäänud, ma pidin tulema tagasi parima
He's the best thing to happen to...me
Tähendab lyrics: Ta on parim asi juhtub... mulle
You know that's right!
Tähendab lyrics: Sa tead, see on õige!
He's the Best Thing-2 (Ta on parim asi-2) Lyrics He's the Best Thing-2 (Ta on parim asi-2) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti