A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (See hoiab kõike-2) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: No Changin' Us-2 (No Changin' Us-2)

Waiting for that other shoe to drop
Tähendab lyrics: Ootan, et seda kraami
And you swear this world's gonna come to a stop
Tähendab lyrics: Ja vannun siin maailmas läheb seisma
Drowning on dry land a can't come up for air
Tähendab lyrics: Uppumine kuival maal on õhku ei saa tulla
Your knees are so weak and you look at that mountain
Tähendab lyrics: Põlved on nii nõrk ja sa vaatad et mägi
Say there's no way over and no way around it
Tähendab lyrics: Öelda, ei ole kuidagi üle, ja kuidagi see ümber
And it feels like you're so far from home
Tähendab lyrics: Ja see tunne, et sa oled nii kaugel kodust
Even God's not there
Tähendab lyrics: Isegi Jumal ei ole seal
But
Tähendab lyrics: Aga

Oh but every single sparrow flying
Tähendab lyrics: Oh aga iga ühtse sõitvate sparrow
And every broken soul that's crying
Tähendab lyrics: Ja iga murtud hingele, mis nutab
He can see yeah you're in His reach
Tähendab lyrics: Ta saab näha Jah, sa oled tema reach
If He can hold an ocean back with one little shore
Tähendab lyrics: Kui ta mahub ookean tagasi koos üks väike shore
Then what's all this worry and doubting for
Tähendab lyrics: Siis mis on see mure ja kahelda jaoks
Oh I believe He holds everything
Tähendab lyrics: Oh, ma usun, see hoiab kõike

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Tähendab lyrics: Kui see on hilja öösel ja sa oled jõllis arveid pinu
It don't add up and you don't know how it will
Tähendab lyrics: Ära lisa ja sa ei tea, kui sa
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Tähendab lyrics: Klammerdumine oma ema usu poolikult palve
But you still don't know
Tähendab lyrics: Kuid sa ikka ei tea
When the anchor man breaks in on your TV
Tähendab lyrics: Kui ankur mees puruneb oma TV
And says these times they won't be easy
Tähendab lyrics: Ja ütleb, et need ajad, nad ei ole lihtne
And fear sets in and you wanna give in
Tähendab lyrics: Ja hirm telerit ja soovite anda
Just let it go
Tähendab lyrics: Lihtsalt lase tal minna
Oh let it go
Tähendab lyrics: Oh, lase tal minna

Every single sparrow flying
Tähendab lyrics: Iga ühtse sõitvate sparrow
And every broken soul that's crying
Tähendab lyrics: Ja iga murtud hingele, mis nutab
He can see yeah you're in His reach
Tähendab lyrics: Ta saab näha Jah, sa oled tema reach
If he can hold an ocean back with one little shore
Tähendab lyrics: Kui ta mahub ookean tagasi koos üks väike shore
Then what's all this worry and doubting for
Tähendab lyrics: Siis mis on see mure ja kahelda jaoks
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Tähendab lyrics: Oh ma usun, jah ma usun, see hoiab kõike, see hoiab kõike
He Holds Everything-2 (See hoiab kõike-2) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti