A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Südame-8) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: By Heart-7 (Südame-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Tähendab lyrics: Oh, ma tean, et sa saad mind üle vaadata

Your shining light has changed my life
Tähendab lyrics: Sinu särav valgus on muutnud mu elu
It's like I've found my way home
Tähendab lyrics: See on nagu ma olen märganud, olen teel koju
I know You're near, hear You loud and clear
Tähendab lyrics: Tean, et sa oled lähedal asuvaid, kuulda valju ja selge
I could live on this feeling alone
Tähendab lyrics: Ma võiksin elada seda tunnet üksi
Everywhere I go You are right there beside me
Tähendab lyrics: Kõikjal ma lähen, sul on õigus seal mu kõrval
Anytime of night or day
Tähendab lyrics: Igal ajal on öö või päev

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Tähendab lyrics: Sinu nimi on mu huuled oma armastust, ma ei saa vastu
Got to be with You wherever You are
Tähendab lyrics: Pean olema sinuga kõikjal
I want You memorized so when I close my eyes
Tähendab lyrics: Ma tahan teile meelde seda, kui ma lõpetan oma silmad
All I have to do is keep loving You by heart
Tähendab lyrics: Kõik ma pean tegema, on hoida loving You peast

I don't have to see, see You to believe
Tähendab lyrics: Mul ei ole näha, näen sind uskuma
That Your not going away
Tähendab lyrics: Et teie ei kao
I know You'll be watching over me
Tähendab lyrics: Ma tean, et saate vaatamine minu üle
You're the shelter that's keeping me safe
Tähendab lyrics: Sa oled peavari, mis on hoida mind ohutu
I know Your arms they can reach out to hold me
Tähendab lyrics: Ma tean, et nad jõuavad läbi Hold me käed
Even when I'm feeling alone
Tähendab lyrics: Isegi kui ma olen vist üksi

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Tähendab lyrics: Sinu nimi on mu huuled oma armastust, ma ei saa vastu
Got to be with You wherever You are
Tähendab lyrics: Pean olema sinuga kõikjal
I want You memorized so when I close my eyes
Tähendab lyrics: Ma tahan teile meelde seda, kui ma lõpetan oma silmad
All I have to do is keep loving You by heart
Tähendab lyrics: Kõik ma pean tegema, on hoida loving You peast

Comes naturally like every breath I breathe
Tähendab lyrics: Tuleb loomulikult nagu iga hinge ma hingan
Don't have to think it's second nature to me
Tähendab lyrics: Arvan, et see on teist laadi mulle pole
I close my eyes and You are there with me
Tähendab lyrics: Sulen silmad ja sa oled seal koos minuga
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Tähendab lyrics: Sa tead mind, näed mind, sa kuuled mind, sa mind terveks

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Tähendab lyrics: Sinu nimi on mu huuled oma armastust, ma ei saa vastu
Got to be with You wherever You are
Tähendab lyrics: Pean olema sinuga kõikjal
I want You memorized so when I close my eyes
Tähendab lyrics: Ma tahan teile meelde seda, kui ma lõpetan oma silmad
All I have to do is keep loving You
Tähendab lyrics: Kõik ma pean tegema, on hoida loving You

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Tähendab lyrics: Sinu nimi on mu huuled oma armastust, ma ei saa vastu
Got to be with You wherever You are
Tähendab lyrics: Pean olema sinuga kõikjal
I want You memorized so when I close my eyes
Tähendab lyrics: Ma tahan teile meelde seda, kui ma lõpetan oma silmad
All I have to do is keep loving You by heart
Tähendab lyrics: Kõik ma pean tegema, on hoida loving You peast

I'm gonna be wherever You are
Tähendab lyrics: Ma lähen tuleb kus iganes sa oled
I love You with my heart and soul
Tähendab lyrics: Ma armastan sind mu süda ja hing
I close my eyes, all I have to do
Tähendab lyrics: Sulen silmad, kõik, mida ma pean tegema
Is keep on loving you by heart
Tähendab lyrics: On hoida Loving te peast

I'm gonna be wherever You are
Tähendab lyrics: Ma lähen tuleb kus iganes sa oled
I love You with my heart and soul
Tähendab lyrics: Ma armastan sind mu süda ja hing
I close my eyes, all I have to do
Tähendab lyrics: Sulen silmad, kõik, mida ma pean tegema
Is keep on loving you by heart
Tähendab lyrics: On hoida Loving te peast

By Heart-8 (Südame-8) Lyrics By Heart-8 (Südame-8) Lyrics-2

Rohkem laule asukohast Südame-7

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti