A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Blue Skies-77) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Free to Fly-1 (Vaba Fly-1)

On days of gray
Tähendab lyrics: Halli päeva
When doubt clouds my view
Tähendab lyrics: Kuna kahtlus pilved mu vaade
It's so hard to see past my fears
Tähendab lyrics: See on nii raske näha minevikus mu kartused
My strength seems to fade
Tähendab lyrics: Oma jõu tundub fade
And it's all I can do
Tähendab lyrics: Ja see on kõik, mida ma teha saan
To hold on, 'til the light reappears
Tähendab lyrics: Kinni hoida, til kerge uuesti ilmub
Still, I believe though some rain's bound to fall
Tähendab lyrics: Ma usun endiselt, kuigi mõned vihma on siduv langema
That you're here next to me
Tähendab lyrics: Et sa oled siin mu kõrvale
And you're over it all
Tähendab lyrics: Ja sa oled selle kõik üle

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
Lord, the sky's still blue
Tähendab lyrics: Issand, taevas on ikka veel sinine
For my hope is in you
Tähendab lyrics: Minu lootus on sinus
You're my joy
Tähendab lyrics: Sa oled mu rõõm
You're the dream that's still alive
Tähendab lyrics: Sa oled unistus, et on veel elus
Like the wind at my back
Tähendab lyrics: Nagu Tuul mu tagasi
And the sun on my face
Tähendab lyrics: Ja päike minu nägu
You are life
Tähendab lyrics: Sa oled elu
You're grace
Tähendab lyrics: Olete armu
You are blue skies
Tähendab lyrics: Sa oled sinine taevas
You're my blue skies
Tähendab lyrics: Sa oled mu sinist taevast

When nights are long
Tähendab lyrics: Kuna ööd on pikad
Seems the dark has no end
Tähendab lyrics: Tundub tume on lõputa
Still we walk on in light of the truth
Tähendab lyrics: Ikka me kõndida valguses tõde
For waiting beyond
Tähendab lyrics: Jaoks ootel kaugemale
Where the morning begins
Tähendab lyrics: Kus algab hommikul
Is the dawn, and you're mercy anew
Tähendab lyrics: Dawn on ja sa oled halastust uuesti
Oh, to believe we're alive in you're love
Tähendab lyrics: Oh, uskuda, me oleme elus sa oled armastus
There is so much to see
Tähendab lyrics: Seal on nii palju näha
If we keep looking up
Tähendab lyrics: Kui me hoidke otsimine

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

You fill the heavens with hope and a higher love
Tähendab lyrics: Sa täida taevas lootust ja kõrgharidus love
A picture, a promise for life
Tähendab lyrics: Pildi, elu lubadus
Blue Skies-77 (Blue Skies-77) Lyrics Blue Skies-77 (Blue Skies-77) Lyrics-2

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti