A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angels We Have Heard on High-30 (Inglid kuulsime High-30) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Tennessee jõulud: Holiday kogumine)

Angels we have heard on high,
Tähendab lyrics: Inglid kuulsime high,
Singing sweetly through the night,
Tähendab lyrics: Magusalt läbi öö, laulmine
And the mountains in reply
Tähendab lyrics: Ja mägede vastuses
Echoing their brave delight.
Tähendab lyrics: Kaja julge rõõmu.

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
Gloria in excelsis Deo.
Tähendab lyrics: Gloria in excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
Tähendab lyrics: Gloria in excelsis Deo.

Shepherds, why this jubilee?
Tähendab lyrics: Karjased, miks see jubilee?
Why these songs of happy cheer?
Tähendab lyrics: Miks need laulud õnnelik cheer?
What great brightness did you see?
Tähendab lyrics: Milline suurepärane heleduse sa nägid?
What glad tiding did you hear?
Tähendab lyrics: Milline rõõmus tiding saite?

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

Come to Bethlehem and see
Tähendab lyrics: Tulnud Bethlehem ja vt
Him whose birth the angels sing;
Tähendab lyrics: Teda kelle sünniga inglid laulavad;
Come, adore on bended knee
Tähendab lyrics: Tule, jumaldan bended põlvele
Christ, the Lord, the new-born King.
Tähendab lyrics: Kristus, Issand, vastsündinud kuningas.

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]

See him in a manger laid
Tähendab lyrics: Näha teda nähtud sõim
Whom the angels praise above;
Tähendab lyrics: Keda inglid kiitust eespool;
Mary, Joseph, lend your aid,
Tähendab lyrics: Mary, Joseph, laenata oma abi
While we raise our hearts in love.
Tähendab lyrics: Kuigi me tõstame armastus meie südametes.

[Chorus]
Tähendab lyrics: [Koorile]
Angels We Have Heard on High-30 (Inglid kuulsime High-30) Lyrics

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti